Prosjektkompetanse er avgjørende for å lykkes

 

Skjer verdiskapningen i din virksomhet gjennom prosjekter? Da er effektiv prosjektgjennomføring og evnen til å realisere gevinstene avgjørende for å nå selskapets strategiske målsettinger.

I et marked hvor endringstakten, konkurransen og kompleksiteten i prosjektene øker, er det viktigere enn noen gang å lykkes med prosjektene – men også tilsvarende vanskelig.

Det finnes ingen enkel oppskrift, men i løpet av mer enn 30 år som samarbeidspartner til virksomheter som lever av prosjekter, vet vi at de som lykkes med prosjektene har mange felles trekk:

De bygger kompetanse i prosjektfaget på alle nivåer i virksomheten

Har aktive og dedikerte prosjekteiere

Har standardiserte metoder og verktøy som støtter prosjektene

Har fokus på kontinuerlig forbedring

Ditt mål er vårt mål

Ta kontakt for en uforpliktende prat

Tidseffektivt

E-læring kombinert med korte klasseromsamlinger

Fleksibelt

Lær hvor som helst, når som helst og på ulike plattformer

Målbart

Læringsutbytte som understøtter virksomhetens mål

Hva kan vi gjøre for din virksomhet?

Vi har spesialisert oss på å utvikle riktig kompetanse på alle nivåer i organisasjonen, gjennom skreddersydd opplæring i prosjekt-, program- og porteføljeledelse. Bedriftstilpasset opplæring gir et felles prosjektspråk, felles verktøy og metoder for å kunne jobbe mer effektivt på en ensartet måte.

Våre opplæringsprogram understøtter kundens strategi og forretningsmessige mål. Vi ser ikke på opplæringen som et mål i seg selv, men som et virkemiddel for å oppnå ønsket forbedring. Sammen med kunden utvikler vi opplæringsprogram tilpasset deres spesifikke behov og utfordringer, fundert i beste praksis og internasjonale standarder i faget.

"Dette er det beste og mest komplette opplæringsprogrammet innen prosjektledelse i BAE-bransjen, nasjonalt og internasjonalt. Programmet sikrer at våre ansatte har den nødvendige kompetansen for å gjennomføre effektive og lønnsomme prosjekter."

Ståle Rød, Adm. Dir., Skanska Norge

“Gevinsten av kompetansehevingen innad i bedriften er felles prosesser som alle kjenner til, klare roller og ansvarsområder. Prosjektene går hurtigere, det oppstår mindre misforståelser, og det viktigste er kanskje at det reduserer usikkerheten når man jobber i prosjekt."

Petter Eik-Andresen, Fagansvarlig for FLO (Forsvarets Logistikkorganisasjon), Prosjektplanavdelingen, Forsvaret

"Forbedringsprogrammet har vært helt avgjørende for å oppjustere forretningssystemene og ferdighetene våre innen prosjektledelse. Opplæringsprogrammet fra Metier OEC Academy har gitt oss en ensartet metode for å jobbe med prosjekter, i tillegg til større prosjektekspertise blant våre ansatte."

Pål Helsing, Konserndirektør, Kongsberg Oil & Gas

"Metier OEC Project Academy programmet gir oss en globalt samkjørt opplæringsplattform for prosjektledelse. Det hjelper oss i globaliseringen ved at vi kan flytte ansatte mellom regioner, samtidig som vi fremstår med ett ansikt utad overfor våre globale kunder."

Nicolas Gillier, Direktør, Integration Program chez, TechnipFMC

Dette kan du forvente av et samarbeid med oss

Vi setter oss godt inn i din prosjektkultur og spesifikke utfordringer.
Vi formulerer konkrete mål slik at effekt av opplæringen kan måles.
Vi kombinerer beste praksis med internasjonale rammeverk og standarder.
Vi tar utgangspunkt i vår portefølje av læringsmoduler og tilpasser innholdet etter behov.
Fleksibelt opplæringsprogram hvor e-læring kombineres med samlinger for best mulig læringseffekt.

Metier OEC Outplacement

Gjennom vårt unike omstillingsprogram har vi i i løpet av de siste 15 årene bistått over 4000 nedbemannede med å komme i ny jobb. Ved å kombinere prosjektutdanning og egenutvikling øker vi deltakernes attraktivitet på arbeidsmarkedet. De fleste er i jobb eller i aktive jobbprosesser når programmet er over.

Ta gjerne kontakt dersom din virksomhet planlegger eller står midt i en nedbemanningsprosess. Vi tar gjerne en uformell prat om hva som virker og hvorfor.