Prosjektkompetanse er avgjørende for å lykkes

Skjer verdiskapningen i din virksomhet gjennom prosjekter? Da er effektiv prosjektgjennomføring og evnen til å realisere gevinstene avgjørende for å nå selskapets strategiske målsettinger.

I et marked hvor endringstakten, konkurransen og kompleksiteten i prosjektene øker, er det viktigere enn noen gang å lykkes med prosjektene – men også tilsvarende vanskelig.

Det finnes ingen enkel oppskrift, men i løpet av mer enn 30 år som samarbeidspartner til virksomheter som lever av prosjekter, vet vi at de som lykkes med prosjektene har mange felles trekk:

De bygger kompetanse i prosjektfaget på alle nivåer i virksomheten

Tilbyr jobbstøtte for å forsterke læringseffekten etter endt opplæring

Har aktive og dedikerte prosjekteiere

Har standardiserte metoder og verktøy som støtter prosjektene

Har fokus på kontinuerlig forbedring

Ditt mål er vårt mål

Ta kontakt for en uforpliktende prat

Tidseffektivt

E-læring kombinert med korte klasseromsamlinger

Fleksibelt

Lær hvor som helst, når som helst og på ulike plattformer

Målbart

Læringsutbytte som understøtter virksomhetens mål

Hva kan vi gjøre virksomhet?


Vi har spesialisert oss på å utvikle riktig kompetanse på alle nivåer i organisasjonen, gjennom skreddersydd opplæring i prosjekt-, program- og porteføljeledelse. Bedriftstilpasset opplæring gir et felles prosjektspråk, felles verktøy og metoder for å kunne jobbe mer effektivt på en ensartet måte. Våre opplæringsprogram understøtter kundens strategi og forretningsmessige mål. Vi ser ikke på opplæringen som et mål i seg selv, men som et virkemiddel for å oppnå ønsket forbedring. Sammen med kunden utvikler vi opplæringsprogram tilpasset deres spesifikke behov og utfordringer, fundert i beste praksis og internasjonale standarder i faget.

Skanska - forbedringsprogram i prosjektledelse


Vi har jobbet tett sammen med Skanska siden 2012 i arbeidet med å etablere et forbedringsprogram i prosjektledelse. Metier OEC ble koblet inn i prosjektet i en tidlig fase, og har vært sentral i å bygge opp og utvikle det faglige innholdet i det interne opplæringsprogrammet, kalt GNIST.

Eltek - forbedringsprogram i prosjektledelse


Metier OEC og Eltek har hatt et forbedringsprogram gående siden 2010. Over 95 % av de ansatte har merket en positiv effekt på hvordan prosjekter blir startet, planlagt og gjennomført i Eltek.

Atea - opplæringsprogram i prosjektledelse


For å sikre prosjektkompetansen i organisasjonen har Atea i samarbeid med Metier OEC opprettet et kompetanseprogram for alle som jobber med prosjektleveranser. Utdanningen sørger for at
deres medarbeidere, fra toppledelse til prosjektmedarbeider, er sertifiserte og har nødvendig kompetanse. Programmet har gitt Atea en felles plattform for gjennomføring av prosjekter.

Dette kan du forvente av et samarbeid med oss


Vi setter oss godt inn i din prosjektkultur og spesifikke utfordringer.
Vi formulerer konkrete mål slik at effekt av opplæringen kan måles.
Vi kombinerer beste praksis med internasjonale rammeverk og standarder.
Vi tar utgangspunkt i vår portefølje av læringsmoduler og tilpasser innholdet etter behov.
Fleksibelt opplæringsprogram hvor e-læring kombineres med samlinger.
Vi tilbyr et jobbstøtteverktøy for å forsterke læringseffekten av våre opplæringsprogram

Vi gjør din prosjekthverdag enklere


myMetier+ er et jobbstøtteverktøy som gir deg det du trenger for å gjøre en bedre jobb med dine prosjekter. myMetier+ er laget av prosjektledere for prosjektledere, og gir deg faglig påfyll med det nyeste innen prosjektledelsesfaget.