Byggenæringens prosjektskole

Kurs og sertifiseringer i prosjektledelse for næringen - av næringen

Om Byggenæringens prosjektskole

Byggenæringens prosjektskole ble etablert i forbindelse med byggenæringens forbedringsinitiativ BA2015. Målet var å skal bidra til et kollektivt kompetanseløft i næringen.

Prosjektskolen er videreført av Metier OEC på denne nettsiden og tilbyr kurs, sertifiseringer og studier som øker bransjens forutsetninger for å gjennomføre flere vellykkede prosjekter.

  • Tilby opplæring der de ledende aktørene i bransjen skolerer bransjen selv
  • Gi et godt og bredt opplæringstilbud, opp til og med masternivå
  • Øke kunnskapen om og bruken av anerkjente metoder og teknikker i prosjektgjennomføring

Dette er kursene vi anbefaler

For deg som jobber i byggebransjen anbefaler vi følgende sertifiseringer og kurs innen prosjektledelse.

Anerkjente kurs i prosjektledelse som leder til studiepoeng

For deg som jobber med prosjektledelse eller ønsker å bli prosjektleder anbefaler vi å ta et av våre anerkjente kursløp i prosjektledelse. Kursene er lagt opp som praktiske nettstudier som leder til studiepoeng og brukes av mange virksomheter innen bygg- og anleggsbransjen for å gjøre organisasjoner og enkeltperson i stand til å lede vellykkede prosjekter. Dette er kursløpene vi anbefaler:

Klikk her for å lese mer om kurs og studie i prosjektledelse.

Sertifisering i prosjektledelse med PRINCE2®

PRINCE2 er et fleksibelt rammeverk og en anerkjent sertifisering i effektiv prosjektledelse. Metoden er internasjonal, og kan skreddersys og tilpasses de fleste organisasjoner, bransjer og prosjekter. Sertifiseringen har hatt en sterk verkst innen bygg- og anleggsbransjen siden 2015. Dersom du allerede har erfaring med prosjektledelse og vurderer en sertifisering for å formalisere kompetansen din og få faglig påfyll anbefaler vi deg å se nærmere på denne sertifiseringen.

Du kan lese mer om PRINCE2 på www.prince2.no.

 

 

Våre samarbeidspartnere