Gratis e-bok: Dette er lean

- Få en forståelse for lean som begrep og kjennskap til de grunnleggende prinsippene

Lean hadde sin opprinnelse innenfor produksjon av varer og tjenester og har etterhvert utviklet seg til å bli en ledelsesfilosofi med fokus på organisatorisk læring og kontinuerlig forbedring. Lean handler ikke om reduksjon av ressurser og økt arbeidsmengde, men om å utvikle en organisasjon som jobber smartere og mer effektivt mot sine målsettinger.

Lean fokuserer på kundens behov, respekt for mennesker og et forbedringspotensial som ligger mer eller mindre latent i alle virksomheter. Lean baserer seg i stor grad på «sunn fornuft» og søker å systematisere prosesser gjennom kraftfulle metoder og verktøy.

Det ligger et stort potensial i å implementere lean på en god måte i prosjekter og virksomheter. En rekke studier viser at de verdiskapende aktivitetene i organisasjoner er på et oppsiktsvekkende lavt nivå. Grundige analyser og implementering av lean prinsipper i din virksomhet kan bidra til en positiv utvikling hvor andelen ikke-verdiskapende aktiviteter reduseres. Vellykket implementering gir større effekt og verdi uten økt ressursbruk.

I denne e-boken skal vi se nærmere på opprinnelsen til lean og de prinsippene som ligger til grunn for lean som ledelsens verktøy til å forbedre sin virksomhet.

Etter å ha lest denne e-boken vil du:

  • Ha fått en forståelse for lean som begrep
  • Ha kunnskap om den historiske opprinnelse for lean
  • Ha kjennskap til de grunnleggende prinsipper for lean

Fyll ut skjemaet og last ned e-boken gratis.

Last ned e-bok