Metierundersøkelsen 2016

Metierundersøkelsen er landets første store prosjektundersøkelse. Undersøkelsen gjennomføres årlig og tar mål av seg til å finne ut hvordan det står til med prosjekt-Norge på et overordnet plan.

Årets undersøkelse ble sendt til ca. 6000 personer som har en eller annen rolle innenfor prosjektfaget eller i bedrifter som gjennomfører prosjekter. Responsen var godt over forventet og det var nesten 500 personer som deltok i undersøkelsen.

Tydelige prosjektmål, god eierstyring samt riktig prosjektleder og team, ble i fjorårets undersøkelse oppgitt som de viktigste faktorene for å oppnå prosjektsuksess.

I år har vi på nytt tatt temperaturen på prosjektmodenheten i Norge for å finne ut av trender og tendenser i 2016. Dette vil denne rapporten gi deg svaret på.

Ønsker du ytterligere eller mer detaljert informasjon om undersøkelsen, ta kontakt med oss i Metier.

Last ned