Ønsker du å studere prosjektledelse på deltid?

Ta kurset når det passer deg

Med en fulltidsjobb som prosjektleder kan det være vanskelig å studere ved siden av. Har du likevel behov for å øke kompetansen og ønsker å ta et kurs i prosjektledelse - hvorfor ikke gjøre det på deltid?  

Et deltidsstudium kan ha mange fordeler. Blant annet slipper du leve på fattigdomsgrensa, dersom du velger å ta studiet ved siden av full jobb. Du trenger heller ikke forholde deg til gitte oppmøtetider, innleveringsfrister eller masete medstudenter. Studerer du prosjektledelse på deltid, kan du både tjene til livets opphold, reise og oppleve verden og samtidig øke din egen verdi på arbeidsmarkedet.

Prosjektledelse på deltid gir store muligheter

Selv om du velger å ta prosjektledelse på deltid, vil mulighetene bli minst like store som om du hadde tatt det på fulltid. Etter endt grunnkurs, kan du bli sertifisert prosjektleder, samtidig som du kanskje har opparbeidet deg verdifull erfaring i arbeidslivet. På Metiers prosjektlederkurs får du din egen mentor på nett som følger deg gjennom hele studiet, og som er til støtte og hjelp når du skulle trenge det. Du vil lære deg mange nyttige verktøy allerede på grunnkurset i prosjektledelse:

  • Vanlige definisjoner og begrep innen faget
  • Om ulike faser i et prosjekt, fra oppstart og planlegging til gjennomføring og avslutning
  • Se prosjektet fra kunden/leverandørens side
  • Hvordan organisere roller og ansvar
  • Om effektmål og resultatmål

Alt dette sammen med en god porsjon arbeidserfaring og pågangsmot, vil gjøre deg til en habil prosjektleder med full kontroll på dine prosjekter.

Hva gjør en prosjektleder?

Lurer du på hva slags arbeidsdag du vil få som prosjektleder? Svarene er like mange som det er antall prosjektledere. Som prosjektleder har du ansvar for at både store og små prosjekter forløper som avtalt, til tiden som er avtalt, innenfor budsjettet som er avtalt. Du skal sikre god arbeidsflyt innad i teamet du leder, og passe på at prosjektet blir lønnsomt. Du vil komme til å jobbe med mange ulike mennesker, og få mange ulike arbeidsoppgaver. Så for deg som trives med stor variasjon hånd-i-hånd med tydelig struktur og klare grenser, vil prosjektlederyrket passe utmerket!

Prisbelønnet e-læringsmetode

I løpet av fjoråret tok så mange som 18 100 sertifisering eller videreutdanning i prosjektledelse hos Metier. Kursene tilbys på ti ulike språk, og passer både for de som er helt ferske innen prosjektledelse og for de som allerede har jobbet en stund med det. For deg som vil studere prosjektledelse på deltid, kan det være verdt å merke seg at Metier benytter en prisbelønnet e-læringsmetode som vil hjelpe deg å komme gjennom studiet på en effektiv og smart måte.

Ønsker du å vite mer om å studere prosjektledelse på deltid? Les mer på www.prosjektledelse.no.

Hva kan du om prosjektledelse?


Test deg selv med vår prosjektquiz!