Sertifisert opplæring i prosjektledelse

Hvilket kurs skal du ta?

Ønsker du å bygge på din utdannelse, eller søker økt kompetanse innen prosjektledelse, kan et nettbasert kurs være et smart valg. Hos Metier får du sertifisert opplæring innen emnet prosjektledelse, og får også muligheten til å ta videre kurs for en dypere forståelse.

Mange arbeidsgivere krever i dag at du har hatt sertifisert opplæring og utdannelse for at du skal klare å komme gjennom nåløyet i en ansettelsesprosess. Det er også mange som ønsker å ta en sertifisering for å bli mer attraktive til å rykke oppover innad i foretaket de allerede jobber i.

Hvor starter jeg?

Dersom du er helt fersk innen prosjektledelse vil grunnkurs i prosjektledelse være et godt sted å starte på veien til å bli en sertifisert prosjektleder. Kurset er basert på Metiers prisvinnende e-læringog er sammensatt av 17 e-læringsleksjoner. Etter å ha gjennomført grunnkurset vil du:

  • Oppnå god forståelse for prosjektledelse
  • Få innsikt i begreper, prosesser og kunnskapsområder i faget
  • Forstå hva som må til for å lykkes med prosjekter

Etter kurset vil du raskt komme opp på et kvalifisert nivå, samt oppnå faglig trygghet. Dersom du har tidligere erfaring med prosjektledelsesarbeid vil du likevel få verdifull fagkunnskap som du kan knytte til erfaringene du allerede har.

Sertifisert opplæring på nett

Etter gjennomført grunnkurs, kan du bygge videre på kompetansen din hos Metier. Et fullstendig studieløp kan være å starte med grunnkurs i prosjektledelse, for deretter å ta videreutdanning med “Diploma in Project Management” som kan lede til 15 studiepoeng, og eventuelt avslutte med “Advanced Certificate in Project Management” som gir deg 30 studiepoeng ved bestått eksamen.

Videre kan Metier tilby deg flere ulike sertifiseringskurs slik at du kan få en formell anerkjennelse av prosjektlederkompetansen din. Ved å få sertifisert opplæring i prosjektledelse vil det gi deg et løft med tanke på personlig, faglig vekst, slik at du blir enda tryggere i rollen som leder av prosjektene dine.

Blant sertifiseringskursene til Metier finner du det internasjonalt anerkjente sertifiseringsløpet PRINCE2® Foundationsom gir god basis for prosjektarbeid og -ledelse, og den verdensanerkjente sertifiseringen fra AACEI® som styrker og formaliserer din kompetanse innen kostnadsestimering: Certified Estimating Professional™. Fullstendig oversikt over alle sertifiseringskursene finner du her.

Disponer tiden slik du ønsker

Hos Metier kan du ta prosjektlederkurs på nett, og dermed frigjøre tid du ellers ville brukt på reisevei og lange forelesninger til andre gjøremål. Å ta en sertifisering innen prosjektledelse på nett, kan gi deg et godt forsprang. Enten du ønsker å bygge videre på kunnskap du allerede har, eller dersom du er helt ny innen faget, men ønsker å jobbe med prosjektledelse.

Vil du lese mer om sertifisert opplæring i prosjektledelse kan du gå inn på www.prosjektledelse.no. Her finner du flere kurs som kan passe ditt kunnskapsnivå.

Hva kan du om prosjektledelse?


Test deg selv med vår prosjektquiz!