Når du jobber prosjektbasert er det viktig å definere mål. Hensikten med dette er å definere hvilke gevinster prosjektet skal gi og hva prosjektet skal levere. Når vi etablerer prosjektmål skiller vi mellom effektmål og resultatmål.

Denne e-boken vil gi deg:

  • Innføring i effektmål
  • Innføring i resultatmål
  • Hvordan bruke SMARTE målformuleringer
  • Eksempler
  • Mal for effektmål og resultatmål


Fyll ut skjemaet og last ned e-bok gratis.

Last ned e-bok