Kompetansebygging hjemmefra?

Vi har mange nettbaserte kurs og sertifiseringer som passer utmerket å gjennomføre fra hjemmekontoret. Gjennom nettkurs har du fleksibilitet til å styre tempo og fremdrift ut i fra eget behov. Du kan enkelt pause og fortsette når du måtte ønske.

Ta kontakt hvis du har medarbeidere eller kolleger som har behov for digitale løsninger når det gjelder faglig oppdatering, kurs eller sertifiseringer.

Sertifiseringer du kan ta på nett

Vi tilbyr en rekke anerkjente sertifiseringer. Disse passer for deg som allerede har noe erfaring med prosjektledelse eller har tatt et grunnleggende kurs i prosjektledelse tidligere. Sertifiseringene under er de som er mest etterspurte blant våre kunder i 2020. De er tilgjengelige som e-læring noe som gjør at du kan ta både nettkurs og eksamen hjemmefra.

PRINCE2® Foundation

PRINCE2 er verdens største metode og sertifisering i prosjektledelse. Dette sertifiseringsløpet gir god basis for prosjektarbeid og -ledelse med PRINCE2. Sertifiseringen passer for alle som jobber i prosjekter.

PRINCE2® Practitioner

PRINCE2 Practitioner bygger videre på PRINCE2 Foundation og lærer deg hvordan du bør anvende og tilpasse PRINCE2 til ulike typer prosjekter.

PRINCE2 Agile Foundation®

PRINCE2 Agile® er en metode og sertifisering i smidig prosjektledelse og lærer deg hvordan du bør bruke smidige metoder i kombinasjon med PRINCE2. Sertifiseringen er særlig relevant for deg som jobber i smidige prosjekter.

Populære kurs du kan ta på nett

Vi tilbyr følgende kurs som du kan ta fra din egen PC. Flere av kursene våre er også studiepoenggivende.

Diploma in Project Management

Diploma in Project Management er vårt mest populære studie for deg som ønsker en karriere innen prosjektledelse.

Kursløpet består av tre e-læringsmoduler, fire digitale workshops og en avsluttende multiple choice-eksamen. Gjennom studiet får du en god grunnmur for prosjektarbeid og kunnskapen og verktøyene du trenger for å bli en god prosjektleder.

Inkludert i studiet

3e-læringskurs
4digitale workshops
15studiepoeng

Over 3 000 profesjonelle prosjektledere har sertifisert seg i Diploma in Project Management og sertifiseringsløpet brukes av et hundretalls små og store internasjonale selskaper som intern prosjektlederopplæring.

Grunnkurs i prosjektledelse

"Prosjektledelse - oversikt og innsikt" er vårt mest populære prosjektkurs. Kurset passer for deg som vil jobbe i prosjekter eller bli prosjektleder og har lite erfaring eller ingen kurs i prosjektledelse fra før.

Endringsledelse

Et praktisk kurs som gir deg velkjente modeller for endringsledelse og suksesskriteriene for hvordan disse kan tas i bruk i egen virksomhet.

Eierstyring i prosjekter

Å lede en organisasjon gjennom prosjekter krever vel så mye fra linjeledere som fra prosjektleder. Behovet for styringsinformasjon er ulikt, men begge rollene er avgjørende.

Planlegging og realisering av gevinster

Et praktisk kurs for deg som raskt ønsker å komme i gang med god praksis for gevinstrealisering.

Planlegging, oppfølging og kontroll i prosjekter

Lær hvordan du styrer prosjekter med riktig balanse mellom kvalitet, omfang og kostnader. Og kontroll over fremdrift og resultater.

Praktisk PRINCE2® med Prosjektveiviseren

Få en lettfattelig gjennomgang av hvordan man bør gjennomføre et mindre prosjekt med Prosjektveiviseren.

Ønsker du å prøve et av våre e-læringskurs?


Vi gir deg tilgang til de tre første leksjonene i kurset "Prosjektledelse - oversikt og innsikt" slik at du får en følelse av hvordan det er å ta et nettbasert kurs hos oss.