Ateas prosjektkompetanse har blitt deres viktigste konkurransefortrinn

For å sikre god prosjektkompetanse har Atea i samarbeid med Metier opprettet et kompetanseprogram for alle som jobber med prosjektleveranser.

Å vinne de riktige prosjektene, og å gjennomføre effektive prosjekter er avgjørende for Atea. De har som mål å være nummer 1 for sine kunder og har derfor jobber systematisk de siste fem årene med å spisse ferdigheter ved å ta i bruk gode prosesser og verktøy samt investere i opplæring av medarbeidere.

Atea Presisjon - et kompetanseløft innenfor faget prosjektledelse

Atea PRESISJON er et samarbeid mellom Atea og Metier. Utdanningen sørger for at deres medarbeidere, fra toppledelse til prosjektmedarbeider, er sertifiserte og har nødvendig kompetanse. Programmet har gitt Atea en felles plattform for gjennomføring av prosjekter.

 • Over 1300 ansatte har gjennomført kurset “Grunnleggende prosjektledelse” siden 2010. Dette har bidratt til et felles begrepsapparat i Atea samt forståelse for prosjekt som arbeidsform.
 • Flere ansatte har blitt PRINCE2 sertifisert slik at de har tung prosjektkompetanse i sentrale posisjoner.
 • Fokus på eierstyring i prosjekter har tydeliggjort forankringen mellom salg, prosjekt og øvrig linjeorganisasjon.
 • I 2013 lanserte de et kurs i sin prosjektmodell, APM2, som har gitt bedre innsikt i prosjektmetodikken samt tilgjengelige verktøy.
 • I 2015 ble APM2 for selgere lansert - et viktig kurs for en prosjektintensiv virksomhet som erkjenner at mange problemer etableres før kontrakten er signert.

Atea har merket følgende effekter av kompetanseprogrammet:

 • En kulturendring i organisasjonen som har bidratt til at alle følger den samme prosessen uten motstand.
 • Et høyere kunnskapsnivå blant de ansatte.
 • Bedre kjennskap til APM2 (Prosjektledelsesmetodikk generasjon 2), endringer som fenomen, bidrag til planlegging og bid.
 • Fokus ligger mer på “hvordan nyttiggjøre oss av ny kunnskap”; praktiske utslag som å involvere kunder i planlegging, dele planen med kunde og dermed sikre eierskap og forståelse.
 • Ateas ansatte snakker om prosjekter i en forretningssammenheng
 • Utvikling av nye og effektive verktøy for å sikre riktig pris og omfangsbeskrivelse
 • Satsingen på prosjekter har ikke bare konsekvenser for kunderelaterte prosjekter basert på en kontrakt, men også:
  - samspill med andre disipliner i f.eks. bygg/anlegg prosjekter
  - mer fokuserte internprosjekter i en organisasjon som kontinuerlig integrerer ny virksomhet og etablerer nye tjenester