Advanced Certificate in Project Management

6e-læringskurs
30studiepoeng
(42)

Advanced Certificate in Project Management

Advanced Certificate in Project Management er et 15 studiepoengs studieløp som bygger videre på Diploma in Project Management og gir deg muligheten til å få 30 studiepoeng i prosjektledelse fra Metier OEC og Skema Business School. Du kan gjennomføre nettstudiet i det tempoet du selv ønsker, slik at det lar seg kombinere med jobb.

Målgruppe

Prosjektledere, linjeledere, ressurseiere og andre som ønsker prosjektledelse som karriervei.

Praktiske prosjektledelseskurs i verdensklasse

Diploma in Project Management og Advanced Certificate in Project Management er tuftet på internasjonalt beste praksis og praktiske erfaringer fra et tusentalls prosjekter. Når du tar kurs gjennom Metier er du sikret kvalitet på beste internasjonale nivå. På Financial Times prestisjetunge rangering av verdens beste handelshøyskoler er Metier, i samarbeid med SKEMA Business School, rangerte som et av verdens beste, og eneste prosjektledelsesstudie som kan inngå i en Executive MBA i prosjektledelse.

Kursmoduler og innhold

Advanced Certificate in Project Management er del 2 av våre nettstudier som leder til 30 studiepoeng i prosjektledelse og krever at du allerede har fullført Diploma in Project Management. Studiet består av 3 kursmoduler og en eksamen som gjennomføres i det tempo du selv ønsker, og er utviklet for å kunne kombineres med full jobb.

Modul 1: Prosjektorganisering og teamutvikling
Gjennom dette kurset vil du få innsikt i viktige regler og prinsipper for bygging av en effektiv prosjektorganisasjon. I tillegg lærer du sentrale metoder og forutsetninger for å etablere og utvikle et motivert team.

Utfordringer i prosjekter er ofte knyttet til organisatoriske forhold. Riktig organisering og et motivert team er derfor nøkkelen til prosjektsuksess.

Dette lærer du:

 • Viktige regler og prinsipper for bygging av en effektiv prosjektorganisasjon
 • Metoder og verktøy for bygging, vedlikehold og ledelse av team
 • Sentrale prinsipper for fungerende team og god teamledelse

Dette inneholder kurset:

 • Organisering og ledelse i prosjekter
 • Makt og innflytelse
 • Den funksjonelle prosjektorganisasjon
 • Den selvstendige prosjektorganisasjon
 • Matriseorganisasjonen
 • Roller og ansvar
 • Rollen som prosjekteier
 • Prosjektlederrollen
 • Prosjektleders ansvar
 • Effektive team
 • Motivasjon
 • Håndtering av interessenter
Modul 2: Kontraktsstyring i prosjekter
Kurset gir kunnskap om god praksis i kontraktsstyring. Du får en praktisk tilnærming til kontrakter som ofte gir umiddelbar verdi i prosjekter.

Mangelfulle kontrakter er en av hovedårsakene til at mange prosjekter opplever krevende samarbeidsforhold mellom kontraktspartene og overskridelser av tid og kostnader. Kontraktsstyring innebærer å bruke kontrakten som et styringsverktøy gjennom hele prosjektets livsløp. Fra etablering av rett kontraktsstrategi til oppfølging av egne og kontraktsparters forpliktelser i kontrakten. Manglende profesjonalitet medfører ofte situasjoner hvor man opplever motpart som urimelig. Imidlertid er ofte sannheten at man selv har satt seg i denne situasjonen og at motparten har legitime krav.

Dette lærer du:

 • Forståelse for kontraktens sentrale rolle for å oppnå et godt prosjektresultat
 • Å kunne bruke kontrakter som et effektivt styringsverktøy og forstå hvordan endringer påvirker kontrakten
 • Sentrale metoder og teknikker for å skape et godt forhandlingsklima

Dette inneholder kurset:

 • Prosjekter og kontrakter
 • Kontraktstrategi
 • Kontraktsprosessen
 • Krav til kontrakten
 • Kontraktsdokumenter
 • Kontraktstyper
 • Forhandlinger
 • Kontraktsadministrasjon
 • Endringer
 • Konflikter
 • Internasjonale kontrakter
 • Avslutning av kontrakten
Modul 3: Styring av prosjektusikkerhet
Prosjekter settes i gang for å løse avgrensede oppgaver med klare mål hvor det er en grad av unikhet. Unikheten varierer fra å gjøre noe helt nytt- til å løse en kjent oppgave med et nytt team. Unikheten og påvirkning fra omgivelsene skaper usikkerheter - risiko og muligheter.

At et prosjekt er påvirket av usikkerheter er ingen unnskyldning for å levere et dårlig resultat. Det er like mye en god grunn til å kunne levere et prosjekt bedre enn avtalt. God prosjektledelse og –styring handler om å være i forkant av usikkerhetene og aktivt håndtere, ta hensyn til og utnytte disse under planlegging og gjennomføring. Styring av usikkerhet gir forutsigbarhet. Dette kurset fokuserer på metoder, prosesser og teknikker for analyse og styring av usikkerhet i prosjekter – selvfølgelig i kombinasjon med god praksis innen prosjektledelse som helhet.

Dette lærer du:

 • Hvordan du med kunnskap om et prosjekts utfallsrom og styring av usikkerhet kan sikre prosjektsuksess
 • Metoder og teknikker for å identifisere, analysere og styre usikkerheter i prosjekt
 • Hvordan usikkerhetsanalyser kan benyttes for å frembringe et godt styrings- og beslutningsunderlag, både for prosjektleder og prosjekteier.

Dette inneholder kurset:

 • Prosjektledelse og styring av usikkerhet
 • Styring av usikkerhet gjennom prosjektets faser
 • Prosess for usikkerhetsanalyser
 • Planlegging og oppfølging av tiltak for å utnytte muligheter og redusere risiko
 • Usikkerhet; tid, kostnader og kontrakter
 • Beregningsmodeller
 • Mennesket i prosessen – hvordan kan vi skape gode gruppeprosesser som er nøkkelen til gode usikkerhetsanalyser?
Eksamen: Advanced Certificate in Project Management

Kriterier

For å kunne melde deg opp til eksamen må du først ha fullført Diploma in Project Management og de tre kursmudlene som inngår i Advanced Certificate in Project Management.

Praktisk informasjon om eksamen

Eksamen er en online 15 studiepoengs multiple choice eksamen som består av 70 spørsmål som skal besvares på 90 minutter.

Sensur

Sensur tar ca. 10-12 uker med fratrekk fra ferier. Karakterutskriften utstedes av SKEMA Business School og vil bli tilsendt per post til den adressen du oppgir i et spørreskjema du får tilsendt for å dokumentere krav for studiepoeng.

Anbefalt studielitteratur
I tillegg til selvstudie og samlinger vil følgende bøker være et godt supplement og bidra til økt forståelse for faget prosjektledelse. Bøkene kan kjøpes av PMI, www.pmi.org, Amazon, www.amazon.com eller Akademika/Norli.

Relevant for hele programmet

 • Meredith, J. M., and Mantel, S. J. Project Management. A managerial approach. Last edition. John Wiley & Sons
 • Styring av vellykkede prosjekter med PRINCE2. 2009. TSO/Cabinet Office. UK
 • Project Management Institutes Body of Knowledge - PMBOK® Guide – 5th Edition
 • APM – Association for project management. 2012. UK. ISO 21500:2012. Guidance on project management

Prosjektledelse - oversikt og innsikt

 • Reve, T., Kolltveit, B., Lereim, J. Prosjekt: Strategi, organisering, planlegging og gjennomføring. Universitetsforlaget
 • Gardiner, P. Project Management. A Strategic Planning Approach. Palgrave

Prosjektledelse i praksis

 • Kerzner, H. Advanced Project Management. Best practices on implementation. John Wiley & Sons
 • Project management – Achieving competitive advantage by Jefferey K. Pinto (Pearson, 2009)
 • Målrettet prosjektstyring – Erling S. Andersen (NKI-forlaget 2009)

Planlegging, oppfølging og kontroll i prosjekter

 • Rolstadås et al 2014: Praktisk Prosjektledelse – fra ide til gevinst
 • Fleming, Q. W., Earned Value Project Management. PMI.

Styring av prosjektusikkerhet

 • Husby, O., Kilde, H. Usikkerhet som Gevinst. Vestfjorden

Prosjektorganisering og teamledelse

 • Jessen, S. A. Prosjektadministrative metoder. Gyldendal Akademiske.

Kontraktstyring i prosjekt

 • Fleming, Q. Project Procurement Management: Contracting, Subcontracting, Teaming. PMI.

Opptakskrav

For å kunne gå opp til et studiepoenggivende kurs må du kunne dokumentere at du tilfredsstiller kravene til generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Generell Studiekompetanse

Fullført og bestått 3-årig videregående opplæring med følgende fag:

Norsk (4+5+5 uketimer)
Engelsk (5 uketimer)
Matematikk (5 uketimer)
Naturfag (5 uketimer)
Samfunnsfag (6 uketimer): nyere historie (4 timer) og samfunnslære (2 timer)

Realkompetanse

Søkere som har fylt 23 år i opptaksåret og har 5 års fulltids arbeidserfaring eller 5 års kombinasjon av arbeidserfaring og utdanning. Som arbeidserfaring kan en også regne omsorgsarbeid og militær førstegangstjeneste/ siviltjeneste.

Anerkjent kompetansebevis

Etter endt eksamen får du tildelt studiebevis og sertifikat som dokumenterer prosjektkompetansen din.

 • Diploma in Project Management dokumenterer at du har fullført første halvdel av studieløpet.
 • Advanced Certificate in Project Management dokumenterer at du har fullført siste halvdel av studieløpet.
 • I tillegg får du et karakterbevis som utstedes av SKEMA Business School i Frankrike og dokumenterer at du har fullført 30 studiepoeng.

 

Gjør som de beste

Prosjektkompetanse trengs i alle bransjer. Derfor er et videreutdanningsløp i prosjektledelse verdifullt for deg som ønsker kompetanse som kommer til å være ettertraktet i fremtiden.

Over 3 000 profesjonelle prosjektledere har tatt studiet i Diploma in Project Management og Advanced Certificate in Project Management. Studiet brukes av et hundretalls små og store internasjonale selskaper som intern prosjektlederopplæring.

 • Prisbelønnet e-læringsmetode som vil hjelpe deg gjennom studieløpet på en effektiv og smart måte
 • Full fleksibilitet til å studere når og hvor det passer deg
 • Lar seg enkelt kombinere ved siden av fulltidsjobb
 • Kursene kan bygges videre på med en Executive MBA i prosjektledelse
 • Egen nettmentor - mulighet til å stille faglige spørsmål gjennom kursperioden
 • Øk egen verdi i arbeidsmarkedet med en ettertraktet kompetanse
3e-læringskurs
15studiepoeng
(42)

Prøv vårt prisbelønnede nettkurs gratis

For at du skal få et innblikk i hvordan det er å ta nettkurs hos oss tilbyr vi deg å prøve de første tre kapitlene av grunnkurset i dette studiet gratis!

Last ned brosjyre

Last ned gratis brosjyre og få en oversikt over det du trenger for å bli en dyktig prosjektleder samtidig som du får en sertifisering og studiepoeng i prosjektledelse.

Vil du vite mer om dette studiet?

Våre samarbeidspartnere

Få mer ut av studiet med et abonnement på myMetier+

myMetier+ er en kunnskapsportal og et oppslagsverk som gir deg verktøyene du trenger for å gjøre en bedre jobb med dine prosjekter.

Jeg har funnet utdanningen praktisk rettet og nyttig. Det har derfor vært et morsomt studie å gjennomføre. Jeg har dessuten forsøkt mye av det jeg har lært i praksis og sett at det fungerer. Det bidrar til inspirasjon i læreprosessen!

Hege Gro Høiland, Politiet

Bli med på en kunnskapsreise om prosjektledelse sammen med Metier OEC, da får du kunnskap om hvordan det på en best mulig måte skjer.

Anita Thoresen Midthaug, Istad Kraft AS

En effektiv og forståelig måte å lære teorien rundt prosjektledelse på.

Reidar Tolsrød, Prosjektleder, Enwa PMI AS

Bli mer bevisst på prosjektrollene i din egen organisasjon.

Cecilie Skaarer, Atea

På dette kurset har alle noe å hente – uansett hvor mange prosjekter man har vært med i tidligere

Tore Fredriksen, Nets

Et lettfattelig kurs, som gir en god innsikt i prosjektledelse, med verktøy som det er enkelt å bruke

Eli-Anne Bødal, Kinnarps

Nyttig kurs for alle som er involvert i prosjekter uavhengig av rolle.

Rune Sigvartsen, Nets

Felles plattform for de som arbeider med prosjekter, slik at alle forstår prosjektets gang og er innforstått med definisjoner og begreper.

Sigurd Eikerol, Eidsiva Vannkraft

Bestilling

Bestill nå og kom i gang med det samme. Du har tilgang til e-læringen i ett år og bestemmer selv tid og sted for dine studier.