Bootcamp i prosjektledelse

Bootcamp i prosjektledelse er et praktisk intensivkurs for deg som ønsker å bli prosjektleder.

Bootcamp i prosjektledelse

Prosjektledelse er en arbeidsmetode for å løse problemstillinger og oppdrag som skiller seg fra andre oppgaver, fordi de er spesielt krevende og komplekse. Dette gjør at prosjekter er utfordrende å lede uten riktig kunnskap, arbeidsmetoder og verktøy. Bootcamp i prosjektledelse gir deg en innføring i disse.

Kurset fokuserer på det grunnleggende ved et prosjekt, hvor du vil bli kjent med de viktigste teknikkene og metodene som brukes i planlegging og gjennomføring av prosjekter. Du vil få forståelse for hvordan man best jobber sammen i et team for å oppnå gode resultater.

Bootcamp i prosjektledelse sikrer deg en trygg start og et godt fundament på veien mot målet om et vellykket prosjekt.

Hvem passer kurset for?

Bootcamp i prosjektledelse passer for deg som:

 • Ønsker å bli prosjektleder og har liten kunnskap om prosjektledelse fra før
 • Er ny som prosjektleder og ønsker å få kunnskapen du trenger for å bli trygg i rollen
 • Har litt erfaring med prosjektledelse, og ønsker å sette kunnskapen du trenger for å lede vellykkede prosjekter i system.

Kundeomtaler

Gjennomsnittlig vurdering:  
 1 vurderinger
av Tidligere deltaker on Bootcamp i prosjektledelse

God innføring i prosjektledelse. Gir deg et godt grunnlag for å lede hvilket som helst prosjekt.

Dette lærer du

 • Få et overblikk over helheten i faget prosjektledelse
 • Få innsikt i de sentrale begreper, kunnskapsområder og prosesser i prosjektfaget
 • Innsikt i hva som kreves for å lykkes med prosjekter og som prosjektleder
 • Trygghet i rollen som prosjektleder

Slik foregår kurset

Bootcamp i prosjektledelse er todelt:

 • Del 1 er et 3-4 timers forberedende e-læringskurs som gir oss nødvendig forkunnskap og forberedelse til den praktiske samlingen i del 2
 • Del 2 er en praktisk workshop som gjennomføres fysisk i klasserom fra kl 09:00-16:00 sentralt i Oslo. Her blir det diskusjoner, praktiske eksempler og gruppeoppgaver, basert på den forberedende e-læringen i del 1

Del 1 - Forberedende e-læringskurs før samling

Her er en oversikt over introduksjonskursets kapitler og læringsmål.

Kapittel 1: Prosjekt som arbeidsform
 • Hva kjennetegner et prosjekt
 • Prosjekt som arbeidsform
 • Nytten prosjekt har som arbeidsform, for den enkelte og for virksomheten
Kapittel 2: Prosjektmodell
 • Hva er en prosjektmodell/prosjektmetode?
 • Hvorfor prosjektmodell?
 • Prinsipper for etablering og bruk av prosjektmodell
Kapittel 3: Prosjektmål
 • Hvorfor vi benytter prosjektmål
 • Hva betyr SMARTE mål?
 • Forskjellen mellom effektmål og resultatmål
Kapittel 4: Prosjektorganisering
 • De forskjellige måtene å organisere et prosjekt på
 • Prosjektorganisering med roller og ansvar
 • De viktigste prinsipper for godt teamarbeid
Kapittel 5: Planlegging
 • Hva det vil si å planlegge et prosjekt
 • Kjennskap til prosjektstruktur, tids- og kostnadsestimering
 • Kjennskap til usikkerhetshåndtering under prosjektplanlegging
Kapittel 6: Gjennomføring
 • Prosjektoppfølging under gjennomføring
 • Skillet mellom avvik og endringer
 • Hvordan man sikrer at kvaliteten på prosjektets leveranser i gjennomføringsfasen
Kapittel 7: Avslutning
 • Forstå viktigheten av prosjektevaluering og erfaringsoverføring
 • Vite hvilke aktiviteter som må utføres i avslutningsfasen
 • Kjenne begreper og prosesser som brukes i forhold til gevinstrealisering

Del 2 - Praktisk workshop

Del 2 består av en praktisk workshop som gjennomføres fysisk i klasserom fra kl 09:00-16:00. Etter gjennomført e-læring i del 1 har alle fått et overblikk og en felles forståelse for faget prosjektledelse. Det gir et godt grunnlag for gode diskusjoner i klasserommet.

Den praktiske workshopen har følgende innhold:

1. Prosjekt – beste praksis del 1

 • Prosjekttrekanten

2. Praktisk gruppeoppgave

 • Diskusjon og gjennomgang av erfaringer

3. Prosjekt – beste praksis del 2

 • Roller og ansvar
 • Usikkerhetsstyring
 • Planlegging
 • Endringer
 • Prosjektavslutning

Kursdatoer

Det finnes dessverre ingen tilgjengelige kursdatoer for øyeblikket. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

1e-læringskurs
1dag workshop

Vil du vite mer om Bootcamp i prosjektledelse?

Delta på vårt webinar for å få en introduksjon til kurset.

Bestilling

Klikk under for å melde deg på kurset. Du får tilgang til e-læring i løpet av 5 minutter.