Eierstyring i prosjekter

Å lede en organisasjon gjennom prosjekter krever vel så mye fra linjeledere som fra prosjektleder. Behovet for styringsinformasjon er ulikt, men begge rollene er avgjørende for suksess.

11leksjoner
10-15timer
(31)

Informasjon om kurset i eierstyring i prosjekter

Kurset i eierstyring i prosjekter vil nettopp adressere linjelederen og vedkommendes ansvar innen det stadig viktigere området – ledelse gjennom prosjekter. Det er stadig flere som erkjenner at prosjekt er fremtidens arbeidsform.

De viktigste årsakene til dette er:

 • Bedre resultat og målstyring i virksomheten
 • Bedre utnyttelse av organisasjonens kompetanse ved å jobbe mer i tverrfaglige grupper
 • Økt produktivitet ved mer motiverte medarbeidere.
 • Prosjekt er en inspirerende arbeidsform
 • Økt verdiskaping ved valg av riktige prosjekter og prosjektstrategier
 • Reduserte kostnader og effektiv ressursbruk ved optimal styring av den totale prosjektporteføljen

Målgruppe

Målgruppen for kurset i eierstyring i prosjekter er linjeledere som avgir ressurser til prosjekter, som er oppdragsgiver eller eier av prosjekter og medlemmer i styringsgrupper.

Innhold i kurset

Prosjekt som arbeidsform

 • Hva er et prosjekt, hva er prosjektstyring,
 • Hva er prosjektledelse?
 • Hvorfor prosjekt?
 • Hva inngår i et konsistent styringsunderlag for et prosjekt?
 • Hvordan oppnå størst forretningsmessig nytte?

Organisering

 • Prosjektorganisasjonen, suksesskriterier
 • Styringsgruppen
 • Prosjekteieren
 • Programstyring og porteføljestyring
 • Roller og mandat

Beslutningsprosessen

 • Prosjektmodell
 • Usikkerhetsstyring som suksessfaktor
 • Styringsparametre
 • Implementering av prosjekt som arbeidsform
 • Hva ligger i en løsning
 • Suksesskriterier
 • Effektiv oppfølging sikrer gode resultater

Etter kurset vil du

 • Forstå bruk av prosjekt som arbeidsform for å nå strategiske målsettinger
 • Kunne anvende prosjektmodell som rammeverk for aktiv eierstyring
 • Vite hvordan man arbeider effektivt i en styringsgruppe
 • Kjenne til sentrale prinsipper for styring av prosjektportefølje
 • Kjenne til usikkerhetsstyring som ledelsesverktøy

Fleksibelt

Du har tilgang til nettkurset hvor som helst og når som helst, og dermed kan du legge opp løpet akkurat slik du ønsker.

Godt læringsutbytte

Med nettkurs kan du studere ved siden av vanlig jobb. Det gjør at du får tid til å reflektere ved siden av kursgjennomføringen og får knagger å henge den nye kunnskapen på.

Morsom måte å lære på

Du lærer prosjektledelse enkelt med e-læringskurset vårt. Pensumet er pedagogisk delt opp i passelige porsjoner, krydret med praktiske eksempler, interaktive øvelser, sjekklister, caseoppgaver og quiz.

Din egen personlige mentor

Gjennom hele kurset får du en nettmentor som svarer på praktiske spørsmål og gir deg faglig veiledning.

Anbefalt kurslitteratur

 • Meredith, J. M., and Mantel, S. J. Project Management. A managerial approach. Last edition. John Wiley & Sons.
 • Kerzner, H. Advanced Project Management. Best practices on implementation. John Wiley & Sons.
 • Garland, R. Project Governance. Kogan Page.
 • Oakes, G. Project Reviews, Assurance and Governance. Gower..

Prisbelønnet e-læring

Du lærer gjennom selvstudie og e-læring. Undervisningen er variert og basert på ekte problemstillinger, med quiz, sjekklister, caseoppgaver med mer. Hvor lang tid du bruker, avhenger av erfaringen du har fra før. Tar du e-læringskurset som en del av studie med eksamen, bruker du gjerne mer tid på forberedelser og anbefalt litteratur.

I gjennom snart 15 år med videreutvikling av våre e-læringskurs har vi et komplett kurstilbud innen prosjektledelse, og vi samarbeider med anerkjente utdanningsinstitusjoner og fagorganisasjoner i Norge og internasjonalt. Alle kursene er utviklet av erfarne prosjektledere på en læringsplattform som er blant de beste i verden.

Under prisutdelingen til E-learning Awards 2014 vant vår e-læring i konkurranse emd 250 andre pris for "Best use of blended learning - international".

11leksjoner
10-15timer
(31)

Vil du vite mer om dette kurset?

Prøv vårt prisbelønnede nettkurs gratis

For at du skal få et innblikk i hvordan det er å ta nettkurs hos oss tilbyr vi deg å prøve de første tre kapitlene av grunnkurset i dette studiet gratis!

Bestilling

Bestill nå og kom i gang med det samme. Du har tilgang til e-læringen i ett år og bestemmer selv tid og sted for dine studier.