Endringsledelse

Et praktisk kurs som gir deg velkjente modeller for endringsledelse og suksesskriteriene for hvordan disse kan tas i bruk i egen virksomhet.

Endringsledelse

Verden endrer seg raskt og færre og færre virksomheter har stabile rammebetingelser. De fleste organisasjoner må endre seg for i det hele tatt å overleve. En av de viktigste årsakene til at endringsprosjekter ikke fører fram, er at endringsprosesser faktisk ikke ledes. Derfor er endringsledelse en avgjørende kompetanse.

Endringsinitiativer er tidkrevende og kostbare, og har betydelig innvirkning på organisasjonens suksess. En ting vi vet med sikkerhet er at implementering av endringer er en prosess som krever ledelse.

Kurset gir en introduksjon til velkjente modeller innen endringsledelse. Du vil bli kjent med de viktigste suksesskriteriene for implementering av god praksis innen endringsledelse og hvordan disse kan oppnås i egen virksomhet. Kurset gir innsikt i forskjellige måter å organisere endringsteam på, og nyttige verktøy å benytte i endringsprosesser.

Målgruppe

Kurset egner seg for deg som har ansvar for å lede endringsprosjekter, og som har ansvar for gjennomføring av endringer som følge av prosjekter.

Kundeomtaler

Gjennomsnittlig vurdering:  
 1 vurderinger
av Monica Hauglund | Utviklings- og kompetanseetaten, Oslo kommune on Endringsledelse

Kurset gir et godt overblikk over fagfeltet på kort tid

Dette lærer du

Kapittel 1 - Hvorfor endringsledelse?

I første kapittel vil du få forståelse for hvorfor endringer trenger ledelse og hvordan endringer påvirker organisasjonen og de ansatte.

Kapittel 2 - Hvordan organisere endringsteam?

I dette kapittelet ser vi nærmere på ledelsens rolle i en endringsprosess. Du vil lære hvorfor man bør etablere et endringsteam og et endringsnettverk og hvordan det kan organiseres.

Kapittel 3 - Fasene i en endringsprosesser og prosjekter

I dette kapittelet går vi gjennom hvilke faser som inngår i en endringsprosess og hvordan disse bør spille sammen med fasene i et prosjekt. Vi ser også nærmere på hva som er viktig å ha fokus på i hver fase.

Kapittel 4 – Teknikker og verktøy

Det siste kapittelet lærer deg teknikker og verktøy som er nyttige for å lykkes med endringsledelse.

    • Tidlig involvering
    • Interessentanalyse
    • Endringskanvas
    • Kommunikasjon
    • Håndtering av motstand

Gjennomføring

Kurset gjennomføres som nettbasert e-læring og tar ca 4-6 timer. Du kan starte på kurset med en gang og gjennomføre i ditt eget tempo. Etter endt kurs får du kursbevis i endringsledelse.

Fleksibelt

Du har tilgang til nettkurset hvor som helst og når som helst, og dermed kan du legge opp løpet akkurat slik du ønsker.

Godt læringsutbytte

Med nettkurs kan du studere ved siden av vanlig jobb. Det gjør at du får tid til å reflektere ved siden av kursgjennomføringen og får knagger å henge den nye kunnskapen på.

Morsom måte å lære på

Du lærer prosjektledelse enkelt med e-læringskurset vårt. Pensumet er pedagogisk delt opp i passelige porsjoner, krydret med praktiske eksempler, interaktive øvelser, sjekklister, caseoppgaver og quiz.

Din egen personlige mentor

Gjennom hele kurset får du en nettmentor som svarer på praktiske spørsmål og gir deg faglig veiledning.

4leksjoner
4-6timer

Er det flere i din bedrift som kan være interessert i dette?

Vi tilpasser kursgjennomføring for bedrifter og grupper. Ta kontakt med oss i dag for mer informasjon.

Bestilling

Klikk under for å melde deg på kurset. Du får tilgang i løpet av 5 minutter.