Planlegging, oppfølging og kontroll i prosjekter

8 800,- Gå til kursbestilling

Informasjon om kurset i planlegging, oppfølging og kontroll i prosjekter

Å levere et prosjekt er en balansegang. Eiere vil gjerne begrense hvor lang tid det skal ta og hvor mye det skal koste, samtidig som de helst vil ha maksimalt omfang og høyest mulig kvalitet. Å styre prosjektet vel i havn med riktig balanse mellom disse faktorene krever aktiv styring og kontroll av framdrift og resultater.

Dette kurset formidler teknikker som gir oversikt og forutsigbarhet for både prosjektleder og eiere. Innholdet er i stor grad rettet mot styring av prosjekttrekanten - omfang/kvalitet, tid og kostnader.

Læringsmål for kurset

 • Få en forståelse for hvilke grep som kan tas for å ha oversikt og kontroll over prosjektet
 • Kunne bruke teknikker for å planlegge og kontrollere tid, kost og kvalitet
 • Få en helhetlig forståelse for de mest anerkjente teknikkene for styring av kostnad, tid og omfang og når disse bør brukes
?

Innhold i kurset

 • Etablering av prosjektets gjennomføringsstrategi
 • Omfangsplanlegging og - nedbrytning
 • Etablering av fremdriftsplan
 • Nettverksplanlegging – Planlegging ved bruk av avhengigheter
 • Analyse av fremdriftsplan og beregning av kritisk sti
 • Kostnadsestimering og budsjettering – etablering av S-kurve
 • Fremdriftsmåling
 • Kostnadskontroll og budsjettrevisjoner
 • Inntjent verdi metoden
 • Prognostisering ved bruk av inntjent verdi
 • Endrings- og avvikshåndtering
 • Styring av produktkvalitet

Gjennomføring og omfang

Kurset i planlegging, oppfølging og kontroll gjennomføres som selvstudie ved hjelp av e-læring. Gjennomføringstiden for e-læringskurset vil variere utfra prosjektkunnskap og erfaring. Erfaringsmessig er gjennomføringstiden mellom 15 og 40 timer. Dersom du tar e-læringskurset som en del av et studie med eksamen vil du bruke mer tid å forberedelser og fordypning i anbefalt litteratur.

G

Kurset kan inngå i høyere utdanning

Kurset i planlegging, oppfølging og kontroll kan inngå i Metier Academys høyskolestudie i prosjektledelse og lede til Diploma in Project Management eller Advanced Certificate in Project Management i samarbeid med SKEMA Business School.

K

Tidligere kursdeltakere sier

Bestilling

Bestill nå og kom i gang med det samme. Du har tilgang til e-læringen i ett år og bestemmer selv tid og sted for dine studier.

8 800,- Gå til kursbestilling