Prosjektledelse i praksis

8 800,- Gå til kursbestilling

Informasjon om kurset Prosjektledelse i praksis

I et prosjekt bør man jobbe for å unngå problemer, ikke løse dem i etterkant. I mange prosjekter blir «veien til mens den gås» og prosjektstyring blir i praksis å rapportere hvordan det gikk. Konsekvensen er unødvendige overskridelser og mangelfulle leveranser. Dette kurset går gjennom prosjektprosessen trinn for trinn og tar opp helheten du trenger forståelse for hvis du skal kunne levere resultater som forventet.

Med utgangspunkt i prosjektmodellen ser man ledelse og styring i et helhetsperspektiv og integrerer alle fagområdene som ble tatt opp i grunnkurset. Kurset er praktisk orientert, med fokus på hva prosjekteier, prosjektleder og prosjektdeltaker kan gjøre for å sikre suksess i sin del av prosjektet.

Læringsmål og nytteverdi

Etter avsluttet modul skal deltakeren:

 • Ha tilegnet seg kunnskaper om hvordan man i praksis etablerer, planlegger, gjennomfører og avslutter et prosjekt
 • Ha god kunnskap om hvordan de forskjellige fasene i et prosjekt ledes og styres
 • Ha fått forståelse for hvilke utfordringer man kan møte som prosjektleder eller prosjekteier og fått innsikt i hvordan disse skal håndteres
 • Ha forbedret sin evne til å håndtere relasjonen til aktørene i prosjektet

Innhold

 • Prosjektmodell og styringsmodell
 • Hvordan etablere et prosjekt?
 • Styring av prosjektledelseteam og prosjektteam
 • Planlegging av prosjekt, inkludert etablering av strategier og planer
 • Daglig ledelse av prosjektet
 • Administrative rutiner og prosesser
 • Kvalitetsledelse i prosjektet og prosjektavslutning
 • Gevinster og gevinstrealisering
I

Gjennomføring og omfang

Kurset prosjektledelse i praksis gjennomføres som selvstudie ved hjelp av e-læring. Gjennomføringstiden for e-læringskurset vil variere utfra prosjektkunnskap og erfaring. Erfaringsmessig er gjennomføringstiden mellom 15 og 40 timer.

G

Bestilling

Bestill nå og kom i gang med det samme. Du har tilgang til e-læringen i ett år og bestemmer selv tid og sted for dine studier.

8 800,- Gå til kursbestilling