Selvledelse

2 800,- Gå til kursbestilling

Informasjon om kurset i selvledelse

Noen medarbeidere gir opp, andre blir negative og atter andre bruker mye energi på å motarbeide uunngåelige endringer. Imidlertid er det noen få som nesten alltid ser mulighetene i en situasjon. De får energi av og tar ansvar i utfordrende situasjoner. Slike personer presterer som regel bedre enn andre, samt opplever en bedre hverdag og bedre helse. 

Kurset i selvledelse gir deg bakgrunn og verktøy for selv å bli bedre på å reagere konstruktivt på motgang, endringer og usikkerhet, samt konkrete råd og øvelser på hvordan du samtidig kan utvikle andre.

Læringsmål for kurset

 • Forstått hva selvledelse innebærer og hvilke effekter det kan ha
 • Lært en teknikk på hvordan avdekke viktige roller og hva som motiverer seg selv og andre
 • Avdekket sine viktigste forbedringsområder innen selvledelse og teknikker for å forbedre seg
 • Lært en teknikk for å prioritere det som er viktig framfor det som haster
 • Lært en teknikk for å utvikle andre til å ta mer ansvar
L

Innhold i kurset

 • Hva er selvledelse?
 • Hva motiverer meg og andre?
 • Hva er min ambisjon i mine viktigste roller?
 • Hva hindrer meg i å gjøre det som er viktig og riktig for meg?
 • Kartlegging av eget responsmønster gjennom
 • Self Empowerment spørreskjema
 • Hvordan kan jeg coache meg selv og andre?
 • Hvordan kan jeg planlegge og styre tiden for å prioritere det som er viktig framfor det som haster i hverdagen?

Gjennomføring og omfang

Kurset i selvledelse gjennomføres som selvstudie ved hjelp av e-læring. Gjennomføringstiden for e-læringskurset vil variere utfra prosjektkunnskap og erfaring. Erfaringsmessig er gjennomføringstiden mellom 10 og 20 timer.

G
2 800,- Gå til kursbestilling

Bestilling

Bestill nå og kom i gang med det samme. Du har tilgang til e-læringen i ett år og bestemmer selv tid og sted for dine studier.