Innføring i prosjektveiviseren

Gratis kurs - bli kjent med prosjektveiviseren

Bli kjent med Prosjektveiviseren

Det er krevende å gjennomføre og sikre at man tar ut forventede gevinster av prosjekter.
God planlegging er en forutsetning for å iverksette riktige tiltak og å sikre bedre gjennomføringsevne.

Velkommen til et innføringskurs i Prosjektveiviseren.

Læringsmål og agenda

Kurset gir deg en introduksjon til beste praksis innenfor prosjektmetodikk, med særlig fokus på Prosjektveiviseren (som baserer seg på PRINCE2®).

 • Velkommen og mål med kurset
 • Hvorfor har vi prosjekter og hva skal vi egentlig oppnå?
 • Kort innføring – beste praksis i prosjektledelse og eierstyring av prosjekter
 • Grunnleggende prosjektteori
 • PRINCE2 – prinsippene
 • PMBOK - kunnskapsområdene
 • Bakgrunn for Prosjektveiviseren.
 • Hva tilbyr Prosjektveiviseren – hva tilbyr den ikke.
 • Gjennomgang av hovedelementer i Prosjektveiviseren
 • Viktige tema innenfor rammen av Prosjektveiviseren
 • Eierstyring av prosjekter
 • Gevinststyring
 • Avslutning med presentasjon av mulige veier videre

Klasseromssamling

Kurset gjennomføres som en klasseromssamling.

Forkunnskaper

Finn veien, et gratis e-læringskurs om Prosjektveiviseren. Utviklet av Metier OEC i samarbeid med Difi.

Kursdatoer

Dato:
17. april 2020
Tid:
09:00 - 14:00
Sted:
Oslo

Dato:
28. mai 2020
Tid:
09:00 - 14:00
Sted:
Oslo

Dato:
06. november 2020
Tid:
09:00 - 14:00
Sted:
Oslo

Målgruppe

Kurset retter seg mot prosjektledere, prosjekteiere og prosjektmedarbeidere i offentlige virksomheter.

Vil du vite mer om dette kurset?

God innføring i Prosjektveiviseren som kan gi et godt grunnlag for å lede hvilket som helst prosjekt.

Najla Jabar, Sykehuspartner

En god gjennomgang av prosjektstyringsverktøy.

Atle Granheim, Lørenskog kommune

Bestilling

Det er begrenset antall plasser per gjennomføring. Bestill i dag for å sikre deg plass.