Innføring i prosjektveiviseren

Bli kjent med prosjektveiviseren

Bli kjent med Prosjektveiviseren

Det er krevende å gjennomføre og sikre at man tar ut forventede gevinster av prosjekter.
God planlegging er en forutsetning for å iverksette riktige tiltak og å sikre bedre gjennomføringsevne.

Velkommen til et innføringskurs i Prosjektveiviseren.

Målgruppe

Kurset retter seg mot prosjektledere, prosjekteiere og prosjektmedarbeidere i offentlige virksomheter.

Læringsmål og agenda

Kurset gir deg en introduksjon til beste praksis innenfor prosjektmetodikk, med særlig fokus på Prosjektveiviseren (som baserer seg på PRINCE2®).

 • Velkommen og mål med kurset
 • Hvorfor har vi prosjekter og hva skal vi egentlig oppnå?
 • Kort innføring – beste praksis i prosjektledelse og eierstyring av prosjekter
 • Grunnleggende prosjektteori
 • PRINCE2 – prinsippene
 • PMBOK - kunnskapsområdene
 • Bakgrunn for Prosjektveiviseren.
 • Hva tilbyr Prosjektveiviseren – hva tilbyr den ikke.
 • Gjennomgang av hovedelementer i Prosjektveiviseren
 • Viktige tema innenfor rammen av Prosjektveiviseren
 • Eierstyring av prosjekter
 • Gevinststyring
 • Avslutning med presentasjon av mulige veier videre

Kundeomtaler

Gjennomsnittlig vurdering:  
 3 vurderinger
avNajla Jabar | Sykehuspartner onInnføring i prosjektveiviseren

God innføring i Prosjektveiviseren som kan gi et godt grunnlag for å lede hvilket som helst prosjekt.

avTidligere deltaker onInnføring i prosjektveiviseren

Takk for flott kurs og gode timer i felleskap.

avTidligere deltaker onInnføring i prosjektveiviseren

God introduksjon til Prosjektveiviseren. Fin formidling av foredragsholder.

Klasseromssamling

Kurset gjennomføres som en klasseromssamling.

Forkunnskaper

Finn veien, et gratis e-læringskurs om Prosjektveiviseren. Utviklet av Metier OEC i samarbeid med Difi.

Interessert i prosjektveiviseren?

Innføring i prosjektveiviseren settes opp på forespørsel for bedrifter og grupper. Fyll ut skjemaet under og vi tar kontakt med deg.