Oracle Primavera P6 Professional Advanced

Informasjon om kurset i Oracle Primavera P6 Professional Advanced

Oracle Primavera P6 er verdens mest benyttede verktøy for planlegging av kapitalintensive prosjekter i alle størrelser og i alle bransjer. Primavera P6 benyttes til tidsplanlegging, kostplanlegging og ressursplanlegging. Dette kurset tar blant annet for seg ressursplanlegging, inntjent verdi (earned value) analyser og avansert tidsplanlegging. 

Noe av det du vil lære

Kurset vil ta deg gjennom Primavera P6 Professionals avanserte ressurs- og prosjektstyringsfunksjonalitet, slik at du kan ta bedre beslutninger i prosjektene dine. Du lærer hvordan du håndterer ressurser effektivt for å maksimere investeringen og bruke avanserte planleggingsteknikker for å sikre best mulig prosjektgjennomføring. 

Temaer som vil bli gjennomgått er: 

 • Ressursanalyse og -utjevning 
 • Bruk av “bucket planning”
 • Inntjent verdi (earned value) analysering 
 • Prosent ferdig kalkyler
 • Kalkulere flere alternative flytlinjer 
 • Global Change – automatisering av oppgaver 
 • Analysere ressursbelastning

Innhold

Using Earned Value Analysis

 • Calculating Earned Value Cost
 • Calculating Planned Value Cost
 • Calculating Actual Cost
 • Measuring Performance Percent Complete

Managing Multiple Projects

 • Setting the Default Project
 • Opening Multiple Projects

Analysing Resources and Roles

 • Using the Resource Usage Spreadsheet
 • Using the Resource Usage Profile

Manually Allocating Resources

 • Viewing the Assignments Window
 • Viewing and Editing Allocation

 

Using Bucket Planning

 • Using Curves
 • Editing Future Buckets

Levelling Resources

 • Setting Levelling Options
 • Levelling Based on Priority

Advanced Scheduling

 • Multiple Float Paths
 • Calendar Effect on Lag
 • Scheduling Out-of-Sequence Activities

Using Global Change

 • Creating a User Defined Field
 • Running a Global Change

Kursdatoer

Det finnes dessverre ingen tilgjengelige kursdatoer for øyeblikket. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Har du spørsmål om dette kurset?

Vår samarbeidspartner