Managing Risk in Primavera Risk Analysis

10 000,- Gå til kursbestilling

Managing Risk in Primavera Risk Analysis

Stadig flere av benytter Oracle Primavera Risk Analysis for å analysere usikkerhet og risiko i hele prosjektets levetid, fra tilbud til leveranse. Dette 2-dagers kurset gir deg et godt grunnlag til å bidra i interne risikoanalyser som ansvarlig for bruk av Primavera Risk Analysis.

Læringsmål

Kurset gir opplæring i bruk av Oracle sitt verktøy Primavera Risk Analysis. Tidligere kjent som Pertmaster. Du får opplæring i grunnleggende risk management og ulike eksempeler samt teknikker for risikoanalyser av prosjekter. Kurset gir både grunnleggende faglig kompetanse og praktisk trening på selve verktøyet.

L

Innhold

Dette kurset legger hovedvekt på modellering av planer i verktøyet for å gjenspeile de usikkerheter og risikoer som kan påvirke prosjektet, men også viktige emner som sjekk av plan og rapportering dekkes i pensum. Kurset dekker usikkerhet og risiko på tid, kost og ressurs:

 • Grunnleggende tidsplan og kostnadsrisikoanalyse
 • Risiko Methodology
 • Plan gjennomgang
 • Tre-punktestimater for aktiviteter
 • Kvantitativ risikoanalyse
 • Analyse av rapporter (histogrammer, tornado diagrammer)
 • Drivere i prosjekt (varighet følsomhet, kritikalitet)
 • Introduksjon til Riskregisteret
 • Integrasjon med Primavera og Microsoft Project
 • Kost & Ressurs Usikkerhet
 • Risikovurdering templating
 • Korrelasjon
 • Probabilistic Branching
 • Riskregisteret (Risiko Hendelser)
 • Response Planlegging - kost / nytte-analyse
 • Bruk av risikoanalyse teknikker

Gjennomføring

Kurset gjennomføres som et 2-dagers klasseromskurs

G