Videregående kurs i Oracle Primavera

10 000,- Gå til kursbestilling

Informasjon om videregående kurs i Oracle Primavera

Organisasjoner og planleggere opplever stadig endringer og økte krav til plan og rapportering i prosjekter. Dette kommer som følge av endringer i kontraktsvilkår og større fokus på planlegging hos interne og eksterne kunder. Metier har satt sammen et kurs for å øke kompetanse og gi nye verktøy til planleggere og andre som trenger kunnskap og informasjon om muligheter og funksjonalitet i Primavera.

Kursinnhold

Dag 1 

 • Manage Portfolios in P6 Rel 8.0 (gir 6.5 PDUs og 0.65 CEUs)

Dag 2

 • PerformanceView
  • Introduksjon til PerformanceView
  • Bruk av P6 og PerformanceView sammen
  • Rapportering ved hjelp av PerformanceView
 • Primavera Risk Analysis
  • Introduksjon til Primavera Risk Analysis
  • Bruk av Primavera Risk Analysis sammen med P6
  • Modellering, analyse og rapportering med Primavera Risk Analysis
 • Håndtering av kritisk linje i P6 Professional

Info: PerformanceView er en Add-On til P6 utviklet av Metier AS i samarbeid med Promineo AS for å styrke rapportering fra prosjekter vha S-kurver og tabellariske rapporter. Primavera Risk Analysis benyttes til risikoanalyser i tilbud/tidlig- og gjennomførings-fase av prosjekter for analyse av tid, kost og ressurser

Gjennomføring

Kurset gjennomføres som to dagers klasseromskurs.

G