Planlegging og realisering av gevinster

Dette praktiske introduksjonskurset får deg raskt i gang med god praksis for gevinstrealisering. Lær hvordan du jobber for å planlegge og realisere gevinster i prosjekter.

Planlegging og realisering av gevinster

Prosjekter startes av ulike grunner, men felles for alle er at man ønsker å ta ut en gevinst til slutt. Det kan være alt fra raskere samband mellom to byer, mer effektive arbeidsprosesser eller bedre kundeservice. For å lykkes med gevinstrealisering må man planlegge gevinster før prosjektet starter og jobbe aktivt underveis for å sikre realisering.

Dette kurset gir deg en introduksjon til planlegging og realisering av gevinster. Det har en praktisk tilnærming og baserer seg på kjente rammeverk som Management of Value, Managing Benefits og Direktoratet for Økonomistyrings veileder for gevinstrealisering.

Målgruppe

Kurset passer for deg som jobber i eller med prosjekter og ønsker å lære mer om hvordan du systematisk bør jobbe med gevinstrealisering.

Dette lærer du

 • Hva er en gevinst og hvorfor er gevinststyring viktig?
 • 5-stegsprosessen for gevinststyring
 • Hvordan jobber man med gevinststyring i de ulike fasene av et prosjekt
 • Effektive praksiser og teknikker for god gevinststyring
  - Gevinstkartlegging
  - Utarbeiding av gevinstprofiler
  - Analysering av gevinster
  - Utarbeiding og oppdatering av gevinstrealiseringsplaner
  - Utarbeiding av gevinstmålingsregister
  - Oppfølging og rapportering
  - Endringsledelse og implementering
  - Måling og evaluering av gevinster
 • Roller og ansvar i gevinststyring
 • Tilnærminger til implementering av gevinststyring i prosjekter og virksomheter
 • Hvordan starte opp og beholde fokus på gevinstrealisering

Innhold

Kapittel 1 - Hvorfor fokusere på gevinststyring

I denne leksjonen defineres det hva en gevinst er. Sammenhengen mellom prosjektets leveranser, effektmål og gevinster blir illustrert, og gevinststyring som prosess og hvorfor det er viktig introduseres.

Kapittel 2 -  Hva er gevinststyring?

I denne leksjonen vil kritiske suksessfaktorer for vellykket gevinststyring, samt stegene i gevinststyring bli gjennomgått.

Kapittel 3 - Gevinstrealisering i prosjektets livssyklus

Denne leksjonen går gjennom arbeid som må utføres før, i løpet av og etter prosjektet for å sikre god gevinststyring.

Kapittel 4 - Praksis og teknikker

I denne leksjonen blir aktiviteter og viktige hjelpemidler, som gevinstoversikt og -kart, gjennomgått samt viktigheten av endringsledelse og implementering for å kunne ta ut gevinstene.

Kapittel 5 - Roller og ansvar

I denne leksjonen blir sentrale prosjektroller og spesifikke roller i gevinststyring gjennomgått.

Kapittel 6 - Implementering

Denne leksjonen går gjennom tre hovedtilnærmingene til implementering og viktige steg i selve implementeringen.

Gjennomføring

Kurset gjennomføres som nettbasert e-læring og tar ca 4-6 timer. Du kan starte på kurset med en gang og gjennomføre i ditt eget tempo. Etter endt kurs får du kursbevis i planlegging og realisering av gevinster.

Fleksibelt

Du har tilgang til nettkurset hvor som helst og når som helst, og dermed kan du legge opp løpet akkurat slik du ønsker.

Godt læringsutbytte

Med nettkurs kan du studere ved siden av vanlig jobb. Det gjør at du får tid til å reflektere ved siden av kursgjennomføringen og får knagger å henge den nye kunnskapen på.

Morsom måte å lære på

Du lærer prosjektledelse enkelt med e-læringskurset vårt. Pensumet er pedagogisk delt opp i passelige porsjoner, krydret med praktiske eksempler, interaktive øvelser, sjekklister, caseoppgaver og quiz.

Din egen personlige mentor

Gjennom hele kurset får du en nettmentor som svarer på praktiske spørsmål og gir deg faglig veiledning.

6leksjoner
4-6timer

Vil du vite mer om kurset?

Bestilling

Klikk under for å melde deg på kurset. Du får tilgang i løpet av 5 minutter.