Prosjektøkonomi og lønnsomhet

Kurset vil gi deg kunnskap om beregning av planlagt lønnsomhet, etablering av gevinstplaner, og realisering av gevinster ved bruk av prosjektets leveranser.

12leksjoner
10-15timer
(47)

Informasjon om kurset i prosjektøkonomi og lønnsomhet

Med dette kurset vil du gjennom en praktisk tilnærming tilegne deg kunnskap om beregning av planlagt lønnsomhet, etablering av gevinstplaner, og realisering av gevinster ved bruk av prosjektets leveranser.

Prosjekter gjennomføres for å skape gevinst for virksomheten. Gevinsten avhenger av forholdet mellom nytten som skapes og innsatsen vi investerer i prosjektet. Ingen prosjekter burde gjennomføres uten at vi har et klart og realistisk bilde av hvilke gevinster vi planlegger å skape og en god plan for hvordan disse skal realiseres. Paradoksalt nok er erfaringen at dette området vies svært lite oppmerksomhet i de fleste organisasjoner.

Gevinstrealiseringen starter i de fleste tilfeller en tid etter at prosjektet har levert sine resultatmål og prosjektet er avsluttet. Prosjektleder kan derfor ikke være ansvarlig for gevinsten. Prosjekteier er ansvarlig for å velge rett prosjekt, forsvare nytten i forhold til investeringskostnaden, samt å sikre at gevinstene faktisk realiseres i ettertid. Dette krever normalt gjennomføring av tiltak som ligger utenfor prosjektets leveranse, men som må planlegges tidlig for at man skal klare å realisere ønsket gevinst.

Målgruppe

Kurset i gevinstrealisering i prosjekter passer for prosjekteiere, prosjektledere, prosjektdeltakere og linjefunksjoner som arbeider med prosjekter.

Innhold i kurset

 • Fra prosjekt til gevinst
 • Prosjekt som en investering
 • Gevinstplanen
 • Viktige begreper
 • Avkastningskrav
 • Kontantstrøm
 • Tilbakebetalingstid
 • Nåverdimetoden
 • Internrentemetoden
 • Sensitivitetsanalyse
 • Lønnsomhet og usikkerhet
 • Gevinstrealisering

Etter kurset vil du ha

 • Forståelse for planlegging og realisering av gevinster fra prosjekter
 • Kunnskap om metoder og teknikker for planlegging og analyse av lønnsomhet og gevinster
 • Innsikt i hvordan man påvirker og styrer realisering av gevinster

Fleksibelt

Du har tilgang til nettkurset hvor som helst og når som helst, og dermed kan du legge opp løpet akkurat slik du ønsker.

Godt læringsutbytte

Med nettkurs kan du studere ved siden av vanlig jobb. Det gjør at du får tid til å reflektere ved siden av kursgjennomføringen og får knagger å henge den nye kunnskapen på.

Morsom måte å lære på

Du lærer prosjektledelse enkelt med e-læringskurset vårt. Pensumet er pedagogisk delt opp i passelige porsjoner, krydret med praktiske eksempler, interaktive øvelser, sjekklister, caseoppgaver og quiz.

Din egen personlige mentor

Gjennom hele kurset får du en nettmentor som svarer på praktiske spørsmål og gir deg faglig veiledning.

Prisbelønnet e-læring

Du lærer gjennom selvstudie og e-læring. Undervisningen er variert og basert på ekte problemstillinger, med quiz, sjekklister, caseoppgaver med mer. Hvor lang tid du bruker, avhenger av erfaringen du har fra før. Tar du e-læringskurset som en del av studie med eksamen, bruker du gjerne mer tid på forberedelser og anbefalt litteratur.

I gjennom snart 15 år med videreutvikling av våre e-læringskurs har vi et komplett kurstilbud innen prosjektledelse, og vi samarbeider med anerkjente utdanningsinstitusjoner og fagorganisasjoner i Norge og internasjonalt. Alle kursene er utviklet av erfarne prosjektledere på en læringsplattform som er blant de beste i verden.

Under prisutdelingen til E-learning Awards 2014 vant vår e-læring i konkurranse emd 250 andre pris for "Best use of blended learning - international".

En del av høyere utdanning

Visste du at dette prosjektlederkurset kan inngå i høyere utdanning? Kurset kan lede til kompetansebevisene Diploma i Project Management og Advanced Certificate in Project Management. Gjennom et samarbeid med anerkjente SKEMA Business School i Frankrike kan du også ta 30 studiepoeng i prosjektledelse.

12leksjoner
10-15timer
(47)

Har du spørsmål om dette kurset?

Prøv vårt prisbelønnede nettkurs gratis

For at du skal få et innblikk i hvordan det er å ta nettkurs hos oss tilbyr vi deg å prøve de første tre kapitlene av grunnkurset i dette studiet gratis!

Bestilling

Bestill nå og kom i gang med det samme. Du har tilgang til e-læringen i ett år og bestemmer selv tid og sted for dine studier.