Effektiv prosjektplanlegging

4leksjoner

1-2timer

(52)

Effektiv prosjektplanlegging

Alle prosjekter må etablere en plan for hvordan det skal gjennomføres. Denne planen skal inneholde prosjektomfanget (hva er det som skal leveres eller bygges), kostnadene knyttet til dette, samt en tilhørende tidsplan. I dette nettbaserte kurset lærer du metoder og teknikker for god prosjekplanlegging.

Innhold

Kurset er delt inn i fire leksjoner med følgende læringsmål.

1. Introduksjon til planlegging

 • Hva det vil si å planlegge et prosjekt
 • Kjennskap til prosjektstruktur, tids- og kostnadsestimering
 • Kjennskap til usikkerhetshåndtering under prosjektplanlegging

2. Definering av arbeidsomfang

 • Forstå hvorfor en prosjektstruktur er viktig
 • Forstå hvordan man bygger en prosjektstruktur
 • Forstå hvordan selve arbeidet beskrives

3. Fra arbeidsomfang til tidsplan

 • Forstå viktigheten av at tidsplanen er basert på prosjektstrukturen
 • Forstå hvordan man bygger en tidsplan
 • Bli kjent med begreper knyttet til tidsplanlegging

4.  Kostnadsestimering

 • Forstå viktigheten av at kostnadsestimatet er basert på prosjektstrukturen
 • Forstå hvordan man estimerer kostnader i et prosjekt
 • Bli kjent med begreper knyttet til kostnadsestimering

Planleggingsmaler inkludert

Som en del av kurset får du enkle maler du kan bruke for å lage en prosjektplan:

 • Arbeidsnedbrytningsstuktur
 • Tidsplan (Gantt)
 • Budsjett
 • Aktivitetsbeskrivelse (KTR-ark)

Hva er et minikurs?

Våre minikurs er korte og praktiske nettbaserte temakurs innen prosjektledelse. De er designet slik at du i løpet av noen få timer kan  komme opp i fart på spesifikke temaer for å få bedre kunnskap og løse konkrete oppgaver. Kurset tar deg gjennom teorien, gir deg konkrete eksempler og en sjekkliste du kan bruke i egne prosjekter. Når du er ferdig med kurset kan du laste ned et digitalt kompetansesertifikat.

4leksjoner

1-2timer

(52)

Målgruppe

Minikurset i planlegging retter seg mot deg som er involvert i prosjekter og prosjektarbeid og som trenger en rask introduksjon i prosjektplanlegging.

Vil du vite mer om kurset?

Bestilling

Bestill nå og kom i gang med det samme.