Effektiv prosjektplanlegging

Effektiv prosjektplanlegging

Alle prosjekter må etablere en plan for hvordan det skal gjennomføres. Denne planen skal inneholde prosjektomfanget (hva er det som skal leveres eller bygges), kostnadene knyttet til dette, samt en tilhørende tidsplan. I dette nettbaserte kurset lærer du metoder og teknikker for god prosjekplanlegging.

Målgruppe

Minikurset i planlegging retter seg mot deg som er involvert i prosjekter og prosjektarbeid og som trenger en rask introduksjon i prosjektplanlegging.

Innhold

Kurset er delt inn i fire leksjoner med følgende læringsmål.

1. Introduksjon til planlegging

 • Hva det vil si å planlegge et prosjekt
 • Kjennskap til prosjektstruktur, tids- og kostnadsestimering
 • Kjennskap til usikkerhetshåndtering under prosjektplanlegging

2. Definering av arbeidsomfang

 • Forstå hvorfor en prosjektstruktur er viktig
 • Forstå hvordan man bygger en prosjektstruktur
 • Forstå hvordan selve arbeidet beskrives

3. Fra arbeidsomfang til tidsplan

 • Forstå viktigheten av at tidsplanen er basert på prosjektstrukturen
 • Forstå hvordan man bygger en tidsplan
 • Bli kjent med begreper knyttet til tidsplanlegging

4.  Kostnadsestimering

 • Forstå viktigheten av at kostnadsestimatet er basert på prosjektstrukturen
 • Forstå hvordan man estimerer kostnader i et prosjekt
 • Bli kjent med begreper knyttet til kostnadsestimering

Planleggingsmaler inkludert

Som en del av kurset får du enkle maler du kan bruke for å lage en prosjektplan:

 • Arbeidsnedbrytningsstuktur
 • Tidsplan (Gantt)
 • Budsjett
 • Aktivitetsbeskrivelse (KTR-ark)

Hva er et minikurs?

Våre minikurs er korte og praktiske nettbaserte temakurs innen prosjektledelse. De er designet slik at du i løpet av noen få timer kan  komme opp i fart på spesifikke temaer for å få bedre kunnskap og løse konkrete oppgaver. Kurset tar deg gjennom teorien, gir deg konkrete eksempler og en sjekkliste du kan bruke i egne prosjekter. Når du er ferdig med kurset kan du laste ned et digitalt kompetansesertifikat.

Fleksibelt

Du har tilgang til nettkurset hvor som helst og når som helst, og dermed kan du legge opp løpet akkurat slik du ønsker.

Godt læringsutbytte

Med nettkurs kan du studere ved siden av vanlig jobb. Det gjør at du får tid til å reflektere ved siden av kursgjennomføringen og får knagger å henge den nye kunnskapen på.

Morsom måte å lære på

Du lærer prosjektledelse enkelt med e-læringskurset vårt. Pensumet er pedagogisk delt opp i passelige porsjoner, krydret med praktiske eksempler, interaktive øvelser, sjekklister, caseoppgaver og quiz.

Din egen personlige mentor

Gjennom hele kurset får du en nettmentor som svarer på praktiske spørsmål og gir deg faglig veiledning.

4leksjoner
1-2timer
(52)

Vil du vite mer om kurset?

Bestilling

Bestill nå og kom i gang med det samme.