Eierstyring med Prosjektveiviseren

5 500,- Gå til påmelding

Eierstyring med Prosjektveiviseren

Eierstyring i prosjekter er et begrep som omfatter ledelsens rolle og ansvar i prosjekter. Hensikten er å hente ut gevinster ved å ”gjennomføre de riktige prosjektene” og ”gjøre prosjektene riktig”.

Hvorfor er eierstyring av prosjekter så viktig?

 • Sikrer at de riktige prosjektene gjennomføres.
 • Sikrer at ledelsen utøver kontroll/styring og gir støtte til prosjektene på en hensiktsmessig og enhetlig måte.
 • Bidrar sterkt til å sikre at prosjektene gjennomføres innenfor avtalte rammer mht tid, kostnad og omfang/kvalitet.
 • Sikrer at prosjektet bidrar til realisering av gevinster/nytte som forutsatt.
 • Bidrar sterkt til en effektiv ressursutnyttelse i og på tvers av prosjektene.

Noe av det du vil lære

 • Hva som menes med eierstyring i Prosjektveiviseren
 • Hvordan sikre at prosjektet bidrar til å realisere planlagte gevinster
 • Sammenhengen mellom generell prosjektmetodikk og suksess i eierstyring
 • Hvordan du jobber i egen organisasjon i forhold til hva som er beste praksis
 • Hovedtiltakene du bør gjøre for å bli enda bedre på eierstyring i egen organisasjon

Innhold

 • Hva er et prosjekt, hva er eierstyring av prosjekter
 • Roller og ansvar for prosjekteier og styringsgruppe
 • Samhandlingen mellom prosjekteier, styringsgruppe og prosjekt
 • Samhandlingen mellom organisasjonen og prosjekteier
 • Evaluering av prosjekteierstyringen i organisasjonen
 • Forbedringspunkter og tiltak for bedre prosjekteierstyring
I

Gjennomføring og omfang

Kurset gjennomføres som en dags klasseromskurs.

G

Forkunnskaper

Vi anbefaler at du har deltatt på Prosjektveiviseren i praksis.

F