Innføring i prosjektveiviseren

0,- Gå til påmelding

Bli kjent med Prosjektveiviseren

Det er krevende å gjennomføre og sikre at man tar ut forventede gevinster av prosjekter.
God planlegging er en forutsetning for å iverksette riktige tiltak og å sikre bedre gjennomføringsevne.

Velkommen til et innføringskurs i Prosjektveiviseren.

Læringsmål og agenda for dagen

Kurset gir deg en introduksjon til beste praksis innenfor prosjektmetodikk, med særlig fokus på Prosjektveiviseren (som baserer seg på PRINCE2®).

 • Velkommen og mål med kurset
 • Hvorfor har vi prosjekter og hva skal vi egentlig oppnå?
 • Kort innføring – beste praksis i prosjektledelse og eierstyring av prosjekter
  • Grunnleggende prosjektteori
  • PRINCE2 – prinsippene
  • PMBOK - kunnskapsområdene
 • Bakgrunn for Prosjektveiviseren.
 • Hva tilbyr Prosjektveiviseren – hva tilbyr den ikke.
 • Gjennomgang av hovedelementer i Prosjektveiviseren
 • Viktige tema innenfor rammen av Prosjektveiviseren
  • Eierstyring av prosjekter
  • Gevinststyring
 • Avslutning med presentasjon av mulige veier videre
L

Klasseromssamling

Kurset gjennomføres som en klasseromssamling.

Tidligere kursdeltakere sier

Forkunnskaper

Finn veien, et gratis e-læringskurs om Prosjektveiviseren. Utviklet av Metier i samarbeid med Difi. 

Les mer om "Finn veien" F

Påmelding

Det er begrenset antall plasser per gjennomføring. Bestill i dag for å sikre deg plass.

0,- Gå til påmelding