Prosjektveiviseren i praksis

5 500,- Gå til påmelding

Prosjektledelse med Prosjektveiviseren

Prosjektveiviseren er Difis anbefalte prosjektmodell for gjennomføring av prosjekter i offentlige virksomheter. Prosjektveiviseren er basert på PRINCE2® og dekker prosjekters livssyklus fra konseptvalg til prosjektavslutning, samt overlevering til linjen og realisering av gevinster. Dette kurset går nærmere inn på bruken av Prosjektveiviseren og tilpassing til prosjektet for å sikre at resultatet av prosjektet leveres som forventet.

Seleksjon og oppstart av valgte prosjekter kan være krevende. Prosjektveiviseren tilbyr et strukturert og konsistent verktøy. I kurset går vi inn i Prosjektveiviserens styrende dokumenter.

Gjennomføring

Kurset gjennomføres som en dags klasseromssamling.

Læringsmål og nytteverdi

Etter avsluttet kurs skal du:

 • Ha tilegnet deg kunnskaper om hvordan man i praksis etablerer, planlegger, gjennomfører og avslutter et prosjekt i henhold til Prosjektveiviseren
 • Ha god kunnskap om hvordan de forskjellige fasene i et prosjekt ledes og styres
 • Ha blitt kjent med de styrende dokumentene i Prosjektveiviseren og bruk av disse
 • Ha fått forståelse for hvilke utfordringer du kan møte som prosjektleder eller prosjekteier og fått innsikt i hvordan disse skal håndteres
L

Forkunnskaper

Vi anbefaler at du har deltatt på Innføring i prosjektveiviseren

F

Innhold

 • Prosjektveiviseren som prosjektmodell og styringsmodell
 • Hvordan etablere et prosjekt?
 • God praksis for planlegging av prosjekter, inkludert etablering av strategier og planer
 • Daglig ledelse av prosjektet
 • God praksis for gevinstrealisering
 • Hvordan bruke styrende dokumenter i Prosjektveiviseren
 • Tilpasninger av Prosjektveiviseren til ulike typer prosjekter
 • Prosjektlederrollen
I