Certified Estimating Professional ™

19 900,- Gå til bestilling

Certified Estimating Professional ™

I samarbeid med den norske avdeling av anerkjente Association for the Advancement of Cost Engineering (AACEI) har Metier OEC tatt et initiativ til å styrke kompetansen knyttet til estimering innen bygg og anlegg/construction samt landbasert og offshore industri.

Certified Estimating Professional (CEP) er et sertifiseringsprogram for deg som jobber med estimering og prosjektstyring, eller som har en ledelsesrolle rettet mot prosjekter der kostnadsestimeringen er sentral.

Forberedende e-læringskurs og kollokviegrupper

E-læring: Sertifiseringen innledes med et forberedende e-læringskurs i planlegging, oppfølging og kontroll av prosjekter. Kurset går gjennom prosjektstyringsfaget og setter perspektering inn i en større prosjektsammenheng.

Etterfulgt av e-læringen arrangeres det 4 ettermiddagssamlinger (kl 14 - 17) i Oslo. På samlingene får du oversikt og trening i pensum som inngår i CEP-sertifiseringen. Samlingen ledes av erfarne personer fra Metier som går gjennom viktige temaer knyttet til estimering.

Innhold i e-læringen

 • Etablering av prosjektets gjennomføringsstrategi
 • Omfangsplanlegging og - nedbrytning
 • Etablering av fremdriftsplan
 • Nettverksplanlegging
 • Analyse av fremdriftsplan og beregning av kritisk sti
 • Kostnadsestimering og budsjettering
 • Fremdriftsmåling
 • Kostnadskontroll og budsjettrevisjoner
 • Inntjent verdi metoden
 • Prognostisering ved bruk av inntjent verdi
 • Endrings- og avvikshåndtering
 • Styring av produktkvalitet

Innhold i workshopene

Workshop 1 - 22.03.2018

 • Introduksjon til pensum og gjennomgang av videre løp

Workshop 2 - 05.04.2018

 • Estimeringsprosessen
 • Estimatklasser

Workshop 3 - 19.04.2018

 • Dokumentasjon av kostnadsestimater
 • Estimeringsmetodikk
 • Usikkerhet

Workshop 4 - 03.05.2018

 • Begreper og beregninger
 • Eksamensforberedelser

Eksamen

Om eksamen

Eksamen i CEP gjennomføres ved et sertifiseringssenter i Oslo. Den har en varighet på 5 timer og består hovedsaklig av multiple-choice-spørsmål og en kort case-oppgave Prisen for eksamen er $500 for medlemmer av AACEI og $625 for ikke-medlemmer. Dersom du ikke består på første forsøk er prisen for følgende forsøk $250.

Dersom du ikke innfrir erfaringskravet til CEP kan du gå opp til eksamen i Metier Certified Cost Estimator (MCCE). MCCE-eksamen gjennomføres i Metiers lokaler og har en varighet på 3 timer.

Om AACEI

The Association for Advancement of Cost Engineering International (AACEI) er en internasjonal organisasjon som arbeider for å styrke kompetansen i prosjektstyringsfagene (kostnadsestimering, planlegging og kostnadsstyring) i offentlig og privat sektor. Organisasjonen ble etablert i 1956 og sertifiseringene deres er verdensanerkjent med over 8 500 medlemmer i 87 land. Medlemskap i AACEI koster $160 per år.

Bestilling

Bestill nå og kom i gang med det samme. Du har tilgang til e-læringen i ett år og bestemmer selv tid og sted for dine studier.

19 900,- Gå til bestilling