IT Project Professional

Les mer om IT Project Professional

Informasjon om IT Project Professional

ITPP (IT Project Professional) er en sertifisering for gjennomføring av smidig prosjektledelse. Sertifiseringen bygger på en kombinasjon av smidig utviklingsmetodikk og PRINCE2. Med basis i beste praksis for IT-utviklingsprosjekter, gir ITPP et helhetlig grunnlag for styring og gjennomføring.

Som sertifisert vil du få god forståelse for hvordan IT-utviklingsprosjekter bør planlegges, ledes og gjennomføres, og hvordan smidige prinsipper anvendes til det beste både for forretning-, bruker- og leverandørinteresser i prosjektet.

Innhold i sertifiseringen

I
P PRINCE2 Foundation

PRINCE2 Foundation gjennomføres som e-læring med eksamen. E-læringskurset er delt inn i 15 leksjoner hvorav hver leksjon tar ca 1 time. Du vil også få tilsendt PRINCE2-manualen "Vellykket prosjektstyring med PRINCE2".

PRINCE2 Foundation gir deg:

 • En grundig gjennomgang av PRINCE2 som metode
 • Gode eksempler, sjekklister, fallgruver, praktiske caseoppgaver og tester som støtter effektiv læring og forståelse
 • En samlet oversikt over PRINCE2s temaer, prosesser og aktiviteter
 • Full fleksibilitet til å studere når og hvor du vil

Eksamen er av typen multiple choice og har en varighet på én time. Den gjennomføres ved Metiers sertifiseringssenter på Smestad i Oslo.

Etter endt eksamen vil du:

 • Ha god forståelse for PRINCE2 og metodens prinsipper.
 • Forstå sammenhengen mellom metodens prosesser og temaer.
 • Ha forståelse for hvordan metoden anvendes i praksis.
E E-læring i smidig prosjektstyring - Del 1

Innen første workshop vil du få tilgang til e-læringskurset smidig prosjektstyring - del 1. E-læringskurset er delt inn i 11 leksjoner hvorav hver leksjon tar ca 1 time.

Innhold i kurset i smidig prosjektstyring - del 1:

 • Motivasjon for smidig
 • Den smidige gjennomføringsmodellen
 • Scrum - grunnleggende begreper og roller
 • Teamorganisering
 • Mål og lønnsomhetsanalyse
 • Behovsfasen
 • Analyse, design og utvikling
 • Vedlikehold av produktkøen
 • Kvalitetsstyring
 • Teststrategi og testplanlegging
 • Kommunikasjon
W Workshop i smidig prosjektstyring

Etter å ha fullført PRINCE2 Foundation vil du delta på en 6 timers workshop om sentrale emner i smidig prosjektstyring og relasjonen mellom PRINCE2 og smidige prinsipper.

Workshopen fokuserer på følgende emner:

 • Motivasjon for smidig
 • Produktkøen og produkteieren
 • Leveranseplanlegging
 • Smidig konstruksjon
 • Kvalitet og test
 • Fremdrift og rapportering
 • Relasjonen mellom smidig og PRINCE2

For hvert emne blir det lagt opp til arbeid i små grupper, såkalte bikuber, der deltagerne skal anvende stoffet på konkrete problemstillinger.

E E-læring i smidig prosjektstyring - Del 2

Etter endt workshop vil du få tilgang til e-læringskurset smidig prosjektstyring - del 2. E-læringskurset er delt inn i 10 leksjoner hvorav hver leksjon tar ca 1 time.

Innhold i kurset i smidig prosjektstyring - del 2:

 • Kontrakter: Målpris og risikodeling
 • Estimering
 • Estimering av nytte del 1
 • Estimering av nytte del 2
 • Kostnads- og nytteoppfølgning
 • Endringer og planrevisjon
 • Usikkerhetsstyring
 • Leveranseplanlegging og styring
 • Systeminnføring og forvaltning
 • Gevinstrealisering
W Workshop i smidige kontrakter og estimering

Etter at du har deltatt på første workshop og fullført e-læringskurset i smidig prosjektstyring, vil du delta på en 7 timers workshop i smidige kontrakter og forskningsresultater knyttet til estimering.

Workshopen vil dekke følgende emner:

 • Om målprisregimet i leveransekontrakter
 • PS2000 tilblivelse, struktur, gjennomføringsmodell, egenskaper og egnethet
 • PS2000 smidig
 • Estimering og usikkerhet
 • Prioritering
 • Hvert emne blir ledsaget av øvelser. Blant annet vil deltakerne få øvelse i bruk av verktøy for estimering, usikkerhetsstyring og prioritering.
Eksamen

Som avslutning vil du gå opp til en ITPP-eksamen av typen multiple choice med en varighet på 90 minutter. Den gjennomføres online på egen PC.

Etter endt sertifiseringsløp vil du:

 • Bli sertifisert som IT Project Professional
 • Ha et godt grunnlag for nyttig anvendelse av prosjektfaget i større IT-utviklingsprosjekter.
 • Ha god kjennskap til smidig prosjektstyring, prinsipper, begreper og metoder.
 • Ha en god forståelse av hva som er typiske suksesskriterier og fallgruver i smidige IT-utviklingsprosjekter, også om de har et kontraktsregulert kunde-/leverandørforhold.
Workshopen var nyttig og faglig interessant. Innhold står til 6!!! Kjetil og Jørgen gjorde en glimrende presentasjon. Fagstoffet var nyttig og ga mye å tenke over. Denne gangen har dere virkelig truffet blink! - Svein Hauge, Vegvesenet

Workshopen var nyttig og faglig interessant. Innhold står til 6!!! Kjetil og Jørgen gjorde en glimrende presentasjon. Fagstoffet var nyttig og ga mye å tenke over. Denne gangen har dere virkelig truffet blink!

Svein Hauge, Vegvesenet