MoP® Practitioner

14 900,- Gå til bestilling

Informasjon om sertifisering i MoP® Practitioner

Management of Portfolios, MoP®, er et rammeverk og en veiledning for styring av prosjekter og programmer i en portefølje. Veiledningen gir deg en rekke prinsipper, teknikker og anbefalinger knyttet til organisering, utvelgelse og prioritering av investeringer i en portefølje. Dette for at du fra et strategisk perspektiv skal kunne styre porteføljens innhold, kostnader, risiko, fremgang og hvilken innvirkning dette har på «business as usual» og organisasjonens strategiske mål.

Sertifiseringen MoP Practitioner bygger på MoP Foundation og gir en videregående forståelse for MoP og hvordan metoden bør tilpasses og anvendes i praksis.

Hvorfor porteføljestyring?

MoP hjelper virksomheter med å:

  • Iverksette riktige investeringer og sørge for at disse er knyttet til virksomhetens strategiske mål
  • Gjennomføre investeringene på en måte som sikrer størst mulig avkastning gjennom en god gevinstrealisering
  • Sørge for at programmene og prosjektene som startes er prioritert i henhold til virksomhetens strategiske mål
  • Få en totaloversikt over samtlige gevinster ut i fra de endringsinitiativ som pågår og settes i gang

Kursdetaljer

  • Kurset går over 2 dager med eksamensgjennomføring siste del andre dag
  • Eksamen er casebasert med 80 tilknyttede multiple choice-spørsmål
  • Varigheten på eksamen er 3 timer og du må ha 50% riktig for å bestå
  • Kurset og eksamen er på engelsk
K

Forberedelser

Ved påmelding får du tilsendt MoP-manualen. Denne må leses i sin helhet i forkant, og inngår som en del av eksamensforberedelsene.

F

Metier partners with The Learning Habit for the provision of MoP® courses. The Learning Habit are an Accredited Training Organisation approved to deliver MoP® training courses.