MoV® Foundation

Informasjon om MoV® Foundation (Management of Value)

Management of Value (MoV®) er et rammeverk og en beste praksis med fokus på verdiskapning og gevinstrealisering. Rammeverket inneholder et sett med prinsipper, prosesser og teknikker som gjør organisasjoner i stand til å maksimere nytte og gevinster fra prosjekter og programmer. MoV® supplerer rammeverk som PRINCE2 og MSP med fokus på å ta ut mest mulig nytteverdi.

Dette lærer du i MoV® Foundation

Dette kurset leder til sertifisering i MoV® Foundation og sikrer at du forstår:

  • De viktigste prosessene og teknikkene som brukes innen MoV® og hvorfor du bør bruke dem
  • Hvordan MoV® kan anvendes på både portefølje-, program-, prosjekt- og operasjonelt nivå
  • Anvendelse av MoV® i ulike faser av et prosjekt og forventede effekter på hver fase
  • Under hvilke omstendigheter MoV® bør brukes
  • Begrepet gevinst og hvordan gevinster kan forbedres
  • De viktigste fordelene man oppnår av å bruke MoV®
  • Hvordan man implementerer MoV®
  • Hvordan respondere på ytre og indre påvirkninger
  • Prinsippene for implementering av MoV® i en organisasjon
  • Det viktigste innholdet i sjekklister, verktøykassen, organisatorisk modenhet og personlig kompetanse

Kurset passer for

Kurset og sertifiseringen egner seg for program- og prosjektsponsorer, programledere, prosjektledere, prosjekteiere og andre med ansvar for å ta ut gevinster av prosjekter og programmer.

K

Gjennomføring og forberedelser

Kurset går over 3 dager fra kl. 09:00 til 16:00 med en blanding av forelesning og eksamenstrening. Siste del av dag 3 er satt av til eksamen. Ved påmelding får du tilsendt MoV-manualen. Denne må leses i sin helhet i forkant, og inngår som en del av eksamensforberedelsene. Undervisningen er på engelsk.

 

G

Eksamen

Eksamen er flervalgseksamen (multiple Choice) med 50 spørsmål som gjennomføres over 40 minutter uten hjelpemidler. Det kreves 50 prosent riktige svar for å bestå.

E

Metier partners with The Learning Habit for the provision of MoV® courses. The Learning Habit are an Accredited Training Organisation approved to deliver MoV® training courses.