MSP® Foundation

14 900,- Gå til påmelding

Informasjon om MSP (Managing Successful Programmes)

Verden er dynamisk, og det eneste vi kan si med sikkerhet, er at forandring vil skje. Nye markedsforhold, utfordringer og muligheter krever endrede strategier og nye løsninger. MSP® (Managing Successful Programmes) er en internasjonalt anerkjent metode, beste praksis og sertifisering for styring og ledelse av programmer.

Programmer samler relaterte endringsprosjekter under en paraply. Slik kan din virksomhet navigere stødig gjennom endringer. Programledelse staker ut retning for, koordinerer organiseringen av, og implementerer relaterte prosjekter. Dette bidrar til å oppnå resultater og realisere gevinstene av strategisk viktighet for virksomheten. 

Dette lærer du i MSP Foundation

  • Å samhandle effektivt med de involverte i styringen av et program
  • Forstå de viktigste prinsippene og terminologien innenfor programstyring
  • Få kunnskap om fordelene ved å bruke MSP til forvaltning av et program
  • Forstå hensikten med MSPs roller, prinsipper, temaer og prosesser

Vi ser på

  • Innføring i programstyring med MSP
  • MSPs prinsipper: grunnlaget for god praksis i programstyring
  • MSPs prosesser – den transformative flyten i et program
  • MSPs styringstemaer – kunnskapsfelter som støtter opp under bestemte nøkkelområder innen programstyring
  • Sertifisering i MSP Foundation
V

Kurset passer for

Programledere, ledere av prosjektkontor, linje- og toppledere, andre personer som jobber i programmer.

K

Gjennomføring og forberedelser

Kurset går over 3 dager fra kl. 09:00 til 16:00. Siste del av dag 3 er satt av til eksamen. 
Ved påmelding får du tilsendt MSP-manualen. Denne må leses i sin helhet i forkant, og inngår som en del av eksamensforberedelsene. Kurset blir holdt på engelsk.

G

Tilbakemelding fra deltakere

T

Metier partners with The Learning Habit for the provision of MSP® courses. The Learning Habit are an Accredited Training Organisation approved to deliver MSP® training courses.