Verdistyrt prosjektutvikling

Lær beste praksis for å maksimere verdien av investerte midler i bygg- og anleggsprosjekter.

Lær beste praksis for å maksimere verdien av investerte midler

Mange prosjekter erfarer store kostnadsøkninger gjennom prosjektets livsløp. Undersøkelser viser at store statlige prosjekter øker med om lag 40 prosent i gjennomsnitt bare i løpet av forprosjektet. For mange prosjekter innebærer dette at det brukes langt mer midler enn forutsatt, og at investeringen ikke står i forhold til verdien prosjektet gir.

Med verdistyrt prosjektutvikling innrettes arbeidet gjennom hele prosjektet mot å maksimere verdien av investerte midler. Dette burde være en selvfølge i alle prosjekter, men realiteten er at mangel på tydelige strategiske mål, riktig kompetanse og felles insentiver ofte hindrer at den potensielle verdien av prosjektene tas ut.

En veileder for verdistyrt prosjektutvikling er utarbeidet. Den er basert på internasjonal beste praksis for verdioptimalisering og konkrete erfaringer fra to store norske prosjekter:

 • Tønsbergprosjektet ved Sykehuset i Vestfold
 • Justisdepartementets prosjekt Politiets nasjonale beredskapssenter.

Begge prosjektene har gått i front ved å teste ut nye styringsprinsipper og nye kontrakts- og gjennomføringsmodeller. Formålet har vært å få mer verdi ut av hver krone brukt på prosjektene, og resultatene er meget gode. 

Læringsmål

 • Helhetlig forståelse for  innholdet i veilederen og hvordan den skal brukes i praksis.
 • Innsikt i suksessfaktorer, metoder og teknikker som må anvendes i de ulike fasene for å lykkes.
 • Eksempler og hjelpemidler du kan anvende i egen organisasjon eller eget prosjekt.

Dette lærer du

 • Kompetent prosjekteierstyring
 • Tydelig definerte suksesskriterier
 • Grundige tidligfasestudier
 • En omforent og robust gjennomføringsstrategi
 • Felles og helhetlig arbeidsmetodikk
 • Riktig kompetanse, til riktig tid
 • Kulturens betydning for optimalisering av verdi
 • Samspill og riktige insentiver
 • Samlokalisering for høyere effektivitet

Nytteverdi

 • Raskere gjennomføringstid for hele prosjektet.
 • Økt kontroll og forutsigbarhet frem til et vellykket resultat.
 • Mer nytte for pengene gjennom maksimalisering av verdi.

Kursdatoer

Dato:
26. september 2019
Tid:
09:00 - 16:00
Sted:
Oslo
Få plasser!

Målgruppe

Prosjekteiere, linjeledere med ansvar for prosjekter, prosjektledere og prosjektmedarbeidere som sitter med ansvaret for viktige funksjoner eller delprosesser i prosjektet

Kontakt oss

Bestilling

Sikre deg plass i dag.