Eierstyring i prosjekter

8 800,- Gå til kursbestilling

Informasjon om kurset i eierstyring i prosjekter

Kurset i eierstyring i prosjekter vil nettopp adressere linjelederen og vedkommendes ansvar innen det stadig viktigere området – ledelse gjennom prosjekter. Det er stadig flere som erkjenner at prosjekt er fremtidens arbeidsform.

De viktigste årsakene til dette er:

 • Bedre resultat og målstyring i virksomheten
 • Bedre utnyttelse av organisasjonens kompetanse ved å jobbe mer i tverrfaglige grupper
 • Økt produktivitet ved mer motiverte medarbeidere.
 • Prosjekt er en inspirerende arbeidsform
 • Økt verdiskaping ved valg av riktige prosjekter og prosjektstrategier
 • Reduserte kostnader og effektiv ressursbruk ved optimal styring av den totale prosjektporteføljen

Læringsmål for kurset

 • Forstå bruk av prosjekt som arbeidsform for å nå strategiske målsettinger
 • Kunne anvende prosjektmodell som rammeverk aktiv eierstyring
 • Vite hvordan man arbeider effektivt i en styringsgruppe
 • Kjenne til sentrale prinsipper for styring av prosjektportefølje
 • Kjenne til usikkerhetsstyring som ledelsesverktøy

Innhold i kurset i eierstyring i prosjekter

Prosjekt som arbeidsform

 • Hva er et prosjekt, hva er prosjektstyring,
 • Hva er prosjektledelse?
 • Hvorfor prosjekt?
 • Hva inngår i et konsistent styringsunderlag for et prosjekt?
 • Hvordan oppnå størst forretningsmessig nytte?

Organisering

 • Prosjektorganisasjonen, suksesskriterier
 • Styringsgruppen
 • Prosjekteieren
 • Programstyring og porteføljestyring
 • Roller og mandat

Beslutningsprosessen

 • Prosjektmodell
 • Usikkerhetsstyring som suksessfaktor
 • Styringsparametre
 • Implementering av prosjekt som arbeidsform
 • Hva ligger i en løsning
 • Suksesskriterier
 • Effektiv oppfølging sikrer gode resultater
I

Gjennomføring og omfang

Kurset i eierstyring i prosjekter gjennomføres som selvstudie ved hjelp av e-læring. Gjennomføringstiden for e-læringskurset vil variere utfra prosjektkunnskap og erfaring. Erfaringsmessig er gjennomføringstiden mellom 15 og 40 timer. Dersom du tar e-læringskurset som en del av et studie med eksamen vil du bruke mer tid å forberedelser og fordypning i anbefalt litteratur.

G

Anbefalt litteratur

 • Meredith, J. M., and Mantel, S. J. Project Management. A managerial approach. Last edition. John Wiley & Sons.
 • Kerzner, H. Advanced Project Management. Best practices on implementation. John Wiley & Sons.
 • Garland, R. Project Governance. Kogan Page.
 • Oakes, G. Project Reviews, Assurance and Governance. Gower..
A

Bestilling

Bestill nå og kom i gang med det samme. Du har tilgang til e-læringen i ett år og bestemmer selv tid og sted for dine studier.

8 800,- Gå til kursbestilling