Gevinstrealisering i prosjekter

8 800,- Gå til kursbestilling

Informasjon om kurset i gevinstrealisering i prosjekter

Med dette kurset vil du gjennom en praktisk tilnærming tilegne deg kunnskap om beregning av planlagt lønnsomhet, etablering av gevinstplaner, og realisering av gevinster ved bruk av prosjektets leveranser.

Prosjekter gjennomføres for å skape gevinst for virksomheten. Gevinsten avhenger av forholdet mellom nytten som skapes og innsatsen vi investerer i prosjektet. Ingen prosjekter burde gjennomføres uten at vi har et klart og realistisk bilde av hvilke gevinster vi planlegger å skape og en god plan for hvordan disse skal realiseres. Paradoksalt nok er erfaringen at dette området vies svært lite oppmerksomhet i de fleste organisasjoner.

Gevinstrealiseringen starter i de fleste tilfeller en tid etter at prosjektet har levert sine resultatmål og prosjektet er avsluttet. Prosjektleder kan derfor ikke være ansvarlig for gevinsten. Prosjekteier er ansvarlig for å velge rett prosjekt, forsvare nytten i forhold til investeringskostnaden, samt å sikre at gevinstene faktisk realiseres i ettertid. Dette krever normalt gjennomføring av tiltak som ligger utenfor prosjektets leveranse, men som må planlegges tidlig for at man skal klare å realisere ønsket gevinst.

Læringsmål for kurset

 • Forståelse for planlegging og realisering av gevinster fra prosjekter
 • Kunnskap om metoder og teknikker for planlegging og analyse av lønnsomhet og gevinster
 • Innsikt i hvordan man påvirker og styrer realisering av gevinster
L

Innhold i kurset

 • Fra prosjekt til gevinst
 • Prosjekt som en investering
 • Gevinstplanen
 • Viktige begreper
 • Avkastningskrav
 • Kontantstrøm
 • Tilbakebetalingstid
 • Nåverdimetoden
 • Internrentemetoden
 • Sensitivitetsanalyse
 • Lønnsomhet og usikkerhet
 • Gevinstrealisering
I

Gjennomføring og omfang

Kurset i gevinstrealisering i prosjekter gjennomføres som selvstudie ved hjelp av e-læring. Gjennomføringstiden for e-læringskurset vil variere utfra prosjektkunnskap og erfaring. Erfaringsmessig er gjennomføringstiden mellom 15 og 40 timer. Dersom du tar e-læringskurset som en del av et studie med eksamen vil du bruke mer tid å forberedelser og fordypning i anbefalt litteratur.

G

Kurset i gevinstrealisering i prosjekter kan inngå i høyere utdanning

Kurset kan inngå i Metier Academys høyskolestudie i prosjektledelse og lede til Diploma in Project Management eller Advanced Certificate in Project Management i samarbeid med SKEMA Business School.

K

Bestilling

Bestill nå og kom i gang med det samme. Du har tilgang til e-læringen i ett år og bestemmer selv tid og sted for dine studier.

8 800,- Gå til kursbestilling