Kontraktsstyring i prosjekter

8 800,- Gå til kursbestilling

Informasjon om kurset i kontraktsstyring i prosjekter

Kurset gir kunnskap om god praksis i kontraktsstyring. Du får en praktisk tilnærming til kontrakter som ofte gir umiddelbar verdi i prosjekter.

Mangelfulle kontrakter er en av hovedårsakene til at mange prosjekter opplever krevende samarbeidsforhold mellom kontraktspartene og overskridelser med hensyn til tid og kostnader. Kontraktsstyring innebærer å bruke kontrakten som et styringsverktøy gjennom hele prosjektets livsløp. Fra etablering av rett kontraktsstrategi til oppfølging av egne og kontraktsparters forpliktelser i kontrakten. Manglende profesjonalitet i forhold til kontraktsstyring medfører ofte situasjoner hvor man opplever motpart som urimelig. Imidlertid er ofte sannheten at man selv har satt seg i denne situasjonen og at motparten har legitime krav.

Læringsmål for kurset

 • Forståelse for kontraktens sentrale rolle for å oppnå et godt prosjektresultat
 • Kunne bruke kontrakter som et effektivt styringsverktøy og forstå hvordan endringer påvirker kontrakten
 • Innsikt i sentrale metoder og teknikker for å skape et godt forhandlingsklima
L

Innhold i kurset

 • Prosjekter og kontrakter
 • Kontraktstrategi
 • Kontraktsprosessen
 • Krav til kontrakten
 • Kontraktsdokumenter
 • Kontraktstyper
 • Forhandlinger
 • Kontraktsadministrasjon
 • Endringer
 • Konflikter
 • Internasjonale kontrakter
 • Avslutning av kontrakten
I

Gjennomføring og omfang

Kurset i kontraktsstyring i prosjekter gjennomføres som selvstudie ved hjelp av e-læring. Gjennomføringstiden for e-læringskurset vil variere utfra prosjektkunnskap og erfaring. Erfaringsmessig er gjennomføringstiden mellom 15 og 40 timer. Dersom du tar e-læringskurset som en del av et studie med eksamen vil du bruke mer tid å forberedelser og fordypning i anbefalt litteratur.

G

Kontraktsstyring i prosjekter kan inngå i høyere utdanning

Kurset kan inngå i Metier Academys høyskolestudie i prosjektledelse og lede til Diploma in Project Management eller Advanced Certificate in Project Management i samarbeid med SKEMA Business School.

K

Tidligere kursdeltakere sier

Bestilling

Bestill nå og kom i gang med det samme. Du har tilgang til e-læringen i ett år og bestemmer selv tid og sted for dine studier.

8 800,- Gå til kursbestilling