PRINCE2® i praksis

6 000,- Gå til kursbestilling

Lær hvordan du tar i bruk PRINCE2

- for enkeltprosjekter og hele virksomheten

Dette endagskurset lærer deg hvordan du effektiv tar i bruk PRINCE2 i enkeltprosjekter og hvordan PRINCE2 bør implementeres som rammeverk for å gjøre prosjektene bedre i hele virksomheten du jobber i.

Læringsmål og nytteverdi

 • Forståelse for hvordan PRINCE2 kan implementeres for å best kunne forsterke virksomhetens prosjektpraksis
 • Praktisk forståelse av for hvordan PRINCE2 kan brukes i egne prosjekter
 • Kunnskap om hvordan PRINCE2 kan tilpasses ulike typer prosjekter
 • Erfaringer og eksempler på implementering og bruk av PRINCE2 i ulike typer prosjekter og virksomheter
L

Målgruppe

Prosjektledere, prosjekteiere, del-prosjektledere, programledere, PMO-medarbeidere eller prosjektdeltakere med en sertifisering i PRINCE2 Foundation eller Practitioner.

M

Innhold

 • Kort repetisjon av PRINCE2
 • Utvikling av prosjektmodell og forbedring av eksisterende ved hjelp av PRINCE2
 • PRINCE2s prinsipper, temaer og prosesser i praksis
 • Smart anvendelse av PRINCE2s ledelsesprodukter/maler
 • Riktig organisering av et PRINCE2-prosjekt
 • Eksempler på bruk av PRINCE2 i reelle prosjekter
 • Skalering av PRINCE2 til ulike typer prosjekter
P Program

kl. 09:00

 • Kort repetisjon PRINCE2
 • Virksomhetsforbedring ved implementering av PRINCE2

kl. 11:30 Lunsj

kl. 12:30

 • Identifisering av riktig prosjekt
 • Initiering av prosjekter
 • Gjennomføring av prosjekter

kl. 16:00 - Vel hjem

K Kursleder

Nils Arne Emblemsvåg

Nils Arne Emblemsvåg er utdannet Handelsøkonom og MBA og er direktør i Metiers konsulentvirksomhet med lederansvar knyttet til Metiers enhet for Prosjektledelse.

Nils Arne har tung operativ erfaring fra ledelse og styring av programmer og prosjekter innenfor en rekke bransjer de siste 20 år. Hans styrke er å se helheten og omforme dette til konkrete aktiviteter og resultater. På bakgrunn av dette har Nils Arne de siste 10 årene etablert en solid erfaring og kompetanse knyttet til omorganisering og restrukturering av problemprosjekter.

Faglig spisskompetanse omfatter prosjektledelse, programledelse, porteføljeledelse og eierstyring av prosjekter. Nils Arne har i tillegg erfaring fra prosjektevalueringer, ekstern kvalitetssikring for Finansdepartementet knyttet til KS1 og KS2.

Bestilling

Bestill nå og kom i gang med det samme. Du har tilgang til e-læringen i ett år og bestemmer selv tid og sted for dine studier.

6 000,- Gå til kursbestilling