Smidig prosjektstyring

9 500,- Gå til kursbestilling

Informasjon om kurset i smidig prosjektstyring

Ved bruk av smidige metoder fokuseres det på løpende sikring av verdi for interessentene ved å utvikle systemet bitvis og med hyppige leveranser. Selv om utviklingsfasen i prosjektet gjennomføres smidig med for eksempel SCRUM som metode, er det avgjørende at det arbeides smidig i hele prosjektets verdikjede for å sikre gevinster.

Læringsmål for kurset

  • Gir deg forståelsen av hvordan smidig systemutvikling med Scrum påvirker styring av prosjektet for å sikre verdi og møte effektmål
  • Gir deg innsikt i rollefordeling, prinsipper og metoder for styring av smidige uviklingsprosjekter fra behovsanalyse, under gjennomføring og til forvaltning

Innhold i kurset

  • Smidig prosjektgjennomføring og forholdet til overordnet prosjektmodell
  • Business case, gjennomføring og forvaltning
  • Kontrakter med målpris og mekanismer for risikodeling
  • Behov og kravutforming som grunnlag for arbeidspakker og produktelementer i produktkøen
  • Estimering og kostnadsoppfølging
  • Teamorganisering, kommunikasjon, rollefordeling
  • SCRUM Master og prosjektleder
  • Håndtering av risiko og forholdet til tradisjonell risikostyring
I

Gjennomføring og omfang

Kurset i smidig prosjektstyring gjennomføres som selvstudie ved hjelp av e-læring. Gjennomføringstiden for e-læringskurset vil variere utfra prosjektkunnskap og erfaring. Erfaringsmessig er gjennomføringstiden mellom 15 og 40 timer. Dersom du tar e-læringskurset som en del av et studie med eksamen vil du bruke mer tid å forberedelser og fordypning i anbefalt litteratur.

G
Et veldig bra kurs for å få en bedre forståelse av hvordan man jobber med smidige leveranser på tvers av avdelinger - Morten S. Knudsen, Nets

Et veldig bra kurs for å få en bedre forståelse av hvordan man jobber med smidige leveranser på tvers av avdelinger

Morten S. Knudsen, Nets

Bestilling

Bestill nå og kom i gang med det samme. Du har tilgang til e-læringen i ett år og bestemmer selv tid og sted for dine studier.

9 500,- Gå til kursbestilling