Styring av prosjektusikkerhet

8 800,- Gå til kursbestilling

Informasjon om kurset i styring av prosjektusikkerhet

Prosjekter settes i gang for å løse avgrensede oppgaver med klare mål hvor det er en grad av unikhet. Unikheten varierer fra å gjøre noe helt nytt, til å løse en kjent oppgave med et nytt team. Unikheten og påvirkning fra omgivelsene skaper usikkerheter - risiko og muligheter.

At et prosjekt er påvirket av usikkerheter er ingen unnskyldning for å levere et dårlig resultat. Det er like mye en god grunn til å kunne levere et prosjekt bedre enn avtalt. God prosjektledelse og –styring handler om å være i forkant av usikkerhetene og aktivt håndtere, ta hensyn til og utnytte disse under planlegging og gjennomføring. Styring av usikkerhet gir forutsigbarhet. Dette kurset fokuserer på metoder, prosesser og teknikker for analyse og styring av usikkerhet i prosjekter – selvfølgelig i kombinasjon med god praksis innen prosjektledelse som helhet.

Læringsmål for kurset

 • Forståelse for hvordan du med kunnskap om et prosjekts utfallsrom og styring av usikkerhet kan sikre prosjektsuksess
 • Kunnskap om metoder og teknikker for å identifisere, analysere og styre usikkerheter i prosjekt
 • Innsikt i hvordan usikkerhetsanalyser kan benyttes for å frembringe et godt styrings- og beslutningsunderlag, både for prosjektleder og prosjekteier.
L

Innhold i kurset

 • Prosjektledelse og styring av usikkerhet
 • Styring av usikkerhet gjennom prosjektets faser
 • Prosess for usikkerhetsanalyser
 • Planlegging og oppfølging av tiltak for å utnytte muligheter og redusere risiko
 • Usikkerhet; tid, kostnader og kontrakter
 • Beregningsmodeller
 • Mennesket i prosessen – hvordan kan vi skape gode gruppeprosesser som er nøkkelen til gode usikkerhetsanalyser?
I

Gjennomføring og omfang

Kurset i styring av prosjektusikkerhet gjennomføres som selvstudie ved hjelp av e-læring. Gjennomføringstiden for e-læringskurset vil variere utfra prosjektkunnskap og erfaring. Erfaringsmessig er gjennomføringstiden mellom 15 og 40 timer. Dersom du tar e-læringskurset som en del av et studie med eksamen vil du bruke mer tid å forberedelser og fordypning i anbefalt litteratur.

G

Anbefalt kurslitteratur

 • Meredith, J. M., and Mantel, S. J. Project Management. A managerial approach. Last edition. John Wiley & Sons.
 • Kerzner, H. Advanced Project Management. Best practices on implementation. John Wiley & Sons.
 • Husby, O., Kilde, H. Usikkerhet som Gevinst. Vestfjorden
A

Kurset i styring av prosjektusikkerhet kan inngå i høyere utdanning

Kurset kan inngå i Metier Academys høyskolestudie i prosjektledelse og lede til Diploma in Project Management eller Advanced Certificate in Project Management i samarbeid med SKEMA Business School.

K

Tidligere kursdeltakere sier

Bestilling

Bestill nå og kom i gang med det samme. Du har tilgang til e-læringen i ett år og bestemmer selv tid og sted for dine studier.

8 800,- Gå til kursbestilling