Mestre dine prosjekter

1 490,- Gå til påmelding

I dag er 2/3 av alle aktiviteter i bedrifter prosjektrelaterte.
Prosjektkompetanse gir økt konkurransekraft, både for deg som prosjektleder og din bedrift.

I perioden 2010-2020 forventes etablering av 15,7 millioner nye stillinger i global prosjektstyring innen syv prosjektintensive bransjer.
Økt prosjektaktivitet medfører ikke bare nye stillinger, det forventes også at prosjektrelaterte investeringer vil vokse i størrelsesorden 6,6 trillioner USD. Det økte aktivitetsnivået i prosjektrelaterte investeringer vil gjøre tiåret meget
attraktivt både for erfarne prosjektledere og for arbeidssøkere i prosjektintensive bransjer.
PMI Talent Gap report March 2013

Målgruppe

Seminaret retter seg mot deg som er involvert i prosjekter og prosjektarbeid og for deg som ønsker prosjektledelse som karriervei. 

M

Innhold

  • Hva er et prosjekt? Og hvorfor blir stadig flere oppgaver løst med arbeidsformen prosjekt?
  • Suksessfaktorer
  • Kunnskapsområder og standarder for prosjektledelse
  • Vanlige fallgruver for prosjektledere
  • Roller og ansvar i prosjekter
  • Hvordan utøve prosjektlederrollen?
I

Gjennomføring og veien videre

Seminaret gjennomføres som en halvdag i klasserom. Som vei videre anbefaler vi at du viderefører kunnskapen og bygger faglig prosjektkompetnase gjennom studiet Diploma in Project Management

Per Ståle Lofnes

Per Ståle Lofnes

 

Per Ståle brenner for faget prosjektledelse og er en av våre mest etterspurte kurs- og foredragsholdere. I tillegg til å være Practitioner og PRINCE2® trainer innehar han prosjekt- sertifiseringen PMP®fra Project ­Management Institute. I 2014 gjennomførte han Executive MBA in Project Mangement.

Per Ståle har mer enn 20 års erfaring i hvordan utøve prosjekt­faget i praksis. Med sin gode formidlingsevne engasjerer han kursdeltakerne med både inspirasjon og humor.

Han bistår virksomheter over hele verden med utvikling og innføring av prosesser for prosjektledelse. Han etablerer og gjennomfører også bedriftstilpassede kompetanseprogram for disse virksomhetene.