myMetier - vår metode for læring

Prosjektledelse er ett av de viktigste fagområdene for de fleste av våre kunder. De samme kundene forteller oss at våre opplæringsløsninger forbedrer deres evne til å gjennomføre prosjekter. Dette betyr at vi lykkes med læring og at du som deltaker klarer å anvende ny kunnskap i praksis. Konsekvensene er at driftsresultatene blir bedre og våre kunders kunder blir mer fornøyde.

Læring er ikke kunnskapsoverføring alene, men kunnskapsoverføring som fører til endring av atferd. Du har først lært noe når du har forstått hvordan den nye kunnskapen kan anvendes i praksis til å gjøre en bedre jobb.

Læring er kjernen i vår virksomhet. Metier Academy har jobbet med ulike læringsløsninger over tid og hele tiden tilpasset våre løsninger til samfunnets og arbeidslivets utvikling. I dag er vi overbevist om at læring hos personer i krevende jobber best skjer dersom:

  • Innholdet i kursene er faglig ledende og utfordrer både nybegynnere som erfarne prosjektledere.
  • Læring kan foregå når du har tid og er motivert. Dette betyr at nettbasert læring skal være en sentral del av opplæringen.
  • Læring foregår over tid og i parallell med praktisk prosjektarbeid. Når du lærer trenger du tid for modning slik at du kan relatere teorien til din praktiske hverdag. Vi har derfor utviklet kurs som kan gjennomføres i moduler og som en del av et større studieløp over tid. Kursene bygger på hverandre og er avstemt mot praktiske utfordringer i prosjekter.
  • Pedagogiske prinsipper for god læring følges. Alle våre nettbaserte kurs er delt opp i leksjoner med definerte læringsmål som reflekteres i teoridel, praktiske eksempler, utfordrende caser, sjekklister, fallgruver, quiz og en avsluttende evaluering av læringsmål.
  • Læringen gir personlige incentiver som studiepoeng, sertifiseringer og muligheter for ulike karriereveier.
  • Læringstilbyderen er ledende og en aktør som er anerkjent for høy kvalitet. Deltakerne må være stolte av å kunne putte læringstilbyderens navn på sin CV eller sin LinkedIn profil.

Metier Academy kan hjelpe deg som enkeltperson og virksomheter til å nå sine mål gjennom profesjonell opplæring i prosjektledelse. Vi har en organisasjon som hele tiden sikrer at vi er i front faglig, pedagogisk og teknologisk. Og vi har fokus på at våre kunder skal lære. Det gir lønnsomhet og fornøyde kunder.

Hvorfor nettstudier?

Med Metiers nettbaserte studier i prosjektledelse kan du tilpasse opplæringen til din egen hverdag.

Vi har lagt til rette for at du skal lykkes med studiene. Du kan studere når og hvor det passer deg. Du får tilgang til innholdsrike leksjoner og relevante oppgaver for å knytte sammen teori og praksis. Enten du er i jobb eller har andre forpliktelser.

Fordeler med nettstudier

  • Tilgjengelighet. Du kan studere når og hvor du vil. Etter påmelding til kurs, studium eller sertifisering får du tilgang til vår læringsportal – myMetier. Her er alt av studiemateriell og praktisk informasjon tilgjengelig for deg til enhver tid.
  • Fleksibilitet. Nettstudier gjør det mulig å ta kurs og studere når du har tid – ved siden av jobb eller kundeoppdrag. Når du har noen timer ledig eller når du pendler til og fra jobben.
  • Nettmentor: Alle våre nettstuder er støttet av en nettmentor. Nettmentoren er tilgjengelig for å besvare både faglige og praktiske spørsmål.
  • Eget tempo. Hos Metier kan du studere i ditt eget tempo. Enten du tar en sertifisering, en høyskoleutdannelse eller et enkeltkurs lager du din egen fremdriftsplan og har tilgang til alt av kursmateriell helt til du er ferdig.

Logg inn i myMetier