Litteraturliste

Følgende litteraturliste anbefales for nettstudiene Diploma in Project Management og Advanced Certificate in Project Management.

 • Jack R. Meredith, Samuel J. Mantel. Project Management: A managerial approach
  John Wiley & Sons. 8th edition 2011. 589 sider. ISBN 0470533021
 • Asbjørn Rolstadås. Praktisk prosjektstyring
  Tapir forlag. 5. utgave 2011. 418 sider. ISBN 9788251927574
 • A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)
  Project Management Institute. 4th edition 2008. 459 sider. ISBN 1933890517
 • Otto Husby, Halvard Kilde. Usikkerhet som gevinst.
  Vestfjorden. 3. utgave 2005. 210 sider. ISBN 9788277061276
 • Harold Kerzner. Advanced Project Management. Best practices on implementation.
  John Wiley & Sons. 2nd edition 2004. 847 sider. ISBN 0471472840
 • Bjørn Kolltveit, Jon Lereim, Torger Reve. Prosjekt: strategi, organisering, ledelse og gjennomføring.
  Universitetsforlaget.3. utgave 2009. 417 sider. ISBN 9788215014241
 • Erling S. Andersen, Kristoffer V. Grude, Tor Haug. Målrettet prosjektstyring.
  NKI Forlaget. 6. utgave 2009. 210 sider. ISBN 9788256270958
 • Styring av vellykkede prosjekter med PRINCE2.
  Office of Government Commerce. 2009. ISBN 9780113312382