Om oss

Vi løser utfordringer som betyr noe

I Metier OEC løser vi utfordringer som betyr noe, både for våre kunder og for samfunnet generelt. Vårt samfunnsoppdrag er å bidra til bærekraftig utvikling gjennom bedre prosjekter, virksomhetsutvikling og transformasjon.

Målet vårt er å være det selskapet kundene kontakter når de skal planlegge og gjennomføre verdiskapende prosjekter, utviklings- og endringsinitiativ. På vår hovedside metieroec.no kan du lese mer om hvilke tjenester og produkter vi tilbyr innenfor fysiske prosjekter, virksomhetsutvikling og digitalisering.

Metier OEC Academy

Metier OEC Academy har over 16 000 deltakere på kurs hvert år. Vi tilbyr kurs og sertifiseringer innen prosjekt, program, styring og ledelse, smidige arbeidsformer og teamutvikling.

En bærekraftig kursvirksomhet

Metier OEC jobber kontinuerlig for å forankre bærekraft i våre kundeprosjekter, og internt i egen organisasjon. Et av de bærekraftmålene vi har valgt å fokusere på er FNs bærekraftsmål nummer 13 som handler om å stoppe klimaendringene. For å klare dette må vi starte med oss selv. Beslutninger om innkjøp, reising, kontordrift og gjennomføring av arrangementer gjøres med hensyn til bærekraft.

Hva betyr dette for våre kursgjennomføringer?

  • Våre utdanningsløp og sertifiseringer kan gjennomføres som e-læring, der kursmateriell nesten utelukkende er digitalt
  • Vi informerer, og involverer våre samarbeidspartnere i vårt ønske om bærekraftige arrangementer
  • Vi har fokus på matsvinn og kildesorterer avfall
  • Vi oppmuntrer til å reise miljøvennlig og prioriterer kurslokaler som har sykkelparkering, og gode muligheter for offentlig kommunikasjon
  • Vi tilbyr alltid våre kunder muligheten til å gjennomføre våre kurs og klasseromssamlinger digitalt for å unngå unødvendige reiser
  • Vi unngår unødvendig bruk av papir og plast, og oppfordrer våre kursdeltakere til å bruke de digitale verktøy som finns til hånds
  • Vi legger til rette for tilgjengelig adkomst og allergivennlig servering på våre arrangementer
  • Vi har fokus på HMS og informerer alltid om nødutganger

Vi setter stor pris på at du som kursdeltaker gir oss en tilbakemelding på om du mener at vi kan bli bedre på bærekraft i våre kursgjennomføringer, og ønsker deg lykke til med studiene!

Kontakt oss

Ta kontakt for en uforpliktende prat

Hovedkontor


Besøksadresse:
Hovfaret 10, 0275 Oslo

Postadresse:
Pb. 118 Smestad, 0309 Oslo
+47 24 12 45 00
kurs@metieroec.no

Våre kursholdere


Vi er stolte over å kunne tilby kundene våre topp instruktører med variert bakgrunn og årevis med erfaring fra sine respektive fagfelt og bransjer. Når de ikke underviser, jobber de som prosjektledere ute i den virkelige verden. De har sett og opplevd ting i praksis – og gjør teorien levende i klasserommet.