AFK forbedringsprogram i prosjektledelse

Metier OEC og Arendal Fossekompani har samarbeidet om planleggingen, iverksettelsen og gjennomføringen av et forbedringsprogram i prosjektledelse.

Kort om prosjektet

For at lønnsomheten i selskapene våre i AFK skulle øke, identisfiserte vi ulike potensiale for å forbedre vår praksis i prosjektledelse. Gjennom forbedringsprogrammet ønsker vi å skape et miljø der det eksisterer en kontinuerlig strøm av vellykkede prosjekter. Et av hovedsatsningsområdene har vært på opplæring av de ansatte innen prosjektledelses faget. Omtrent 180 ansatte har tilsammen deltatt på ca 300 kurs.

Hovedmålet med forbedringsprogrammet og opplæringen spesielt, er å bedre lønnsomhet og gjennomføringsevnen gjennom:

  • For prosjektledelse og prosjekteierstyring – oversikt og innsikt i beste praksis: terminologi, ferdigheter og kunnskap
  • På tvers av alle prosjekter ønsker vi en profesjonell prosjektplanlegging og gjennomføring: vi ønsker å levere innenfor definerte kvalitetskrav innenfor kost og på tid
  • Skreddersy og implementere en uniform prosjektmodell for å støtte beste praksis i prosjektledelse. Den enkelte ansatte har fått opplæring i denne gjennom prosjektlederopplæringen.
  • Gjennom opplæringsprogrammet kan ansatte møtes og dele prosjektledelse- kunnskap og erfaringer på tvers av bedrifter, grenser og prosjekter
  • Vi ønsker å være en "lærings-organisasjon" som lærer av tidligere erfaringer. Vi ønsker å levere alle typer prosjekter og stadig forbedre vår evne til dette. For å optimalisere dette har vi benyttet tidligere erfaringer som case i opplæringen.
  • Vi benytter oss av en moderne, effektiv og utprøvd læringsprosess for å sikre at endring, forbedring og læring virkelig skjer.

Forbedringsprogrammet omfatter følgende hovedaktiviteter, med særlig fokus på opplæring:

  • Eget opplæringsprogram i prosjektledelse
  • Arendal Fossekompani Guide til prosjektledelse
  • Arendal Fossekompani Guide til prosjekteierstyring
  • Arendal Fossekompani prosjektmodell

Fordeler og effekten av forbedringsprogrammet vil bli kontrollert og overvåket gjennom tilbakemeldinger fra prosjektgrupper, kursdeltakere og ledelsen. For å forbedre ytelsen vil tilbakemeldingene bli brukt kontinuerlig. Tilbakemeldingene fra kursdeltakere og ledelsen har så langt vært veldig bra.

Alle selskapene i AFK-konsernet sørger for at "beste praksis" i prosjektledelse blir brukt og gjennomfører prosjekter etter sin versjon av prosjektmodellen. De ansatte har gjennom opplæringen de har vært gjennom allerede nå vist store forbedringer i hvordan prosjektene blir gjennomført og fulgt opp.

"Metier OEC har gitt oss verdifull retning og veiledning i å etablere og gjennomføre AFKs forbedringsprogram i prosjektledelse. Metier OEC sikrer at AFK konsernselskapene har tilgang til faglig opplæring og veiledning i prosjektledelse og prosjekteierstyring som støtter vellykket planlegging og gjennomføring av prosjekter. Vi tror at AFK vil oppnå betydelige fordeler i årene som kommer som et resultat av dette initiativet."

Torkil Mogstad

EVP, AFK Group

Interessert i å vite mer?