Ateas prosjektkompetanse har blitt deres
viktigste konkurransefortrinn

Kort om prosjektet

Å vinne de riktige prosjektene, og å gjennomføre effektive prosjekter er en sentral konkurransekraft i prosjektintensive virksomheter som Atea. Atea har som mål å være nummer 1 for sine kunder. Derfor har de trinn for trinn spisset sine ferdigheter de siste
fem årene gjennom en kombinasjon av prosesser, verktøy og opplæring.

For å sikre prosjektkompetansen i organisasjonen har Atea i samarbeid med Metier OEC opprettet et kompetanseprogram for alle som jobber med prosjektleveranser.

Atea Presisjon - et kompetanseløft innenfor faget prosjektledelse

Atea PRESISJON er et samarbeid mellom Atea og Metier OEC Academy. Utdanningen sørger for at deres medarbeidere, fra toppledelse til prosjektmedarbeider, er sertifiserte og har nødvendig kompetanse. Programmet har gitt Atea en felles plattform for gjennomføring av prosjekter.

 • Over 1300 ansatte har gjennomført kurset “Grunnleggende prosjektledelse” siden 2010. Dette har bidratt til et felles begrepsapparat i Atea samt forståelse for prosjekt som arbeidsform.
 • Flere ansatte har blitt PRINCE2 sertifisert slik at de har tung prosjektkompetanse i sentrale posisjoner.
 • Fokus på eierstyring i prosjekter har tydeliggjort forankringen mellom salg, prosjekt og øvrig linjeorganisasjon.
 • I 2013 lanserte de et kurs i sin prosjektmodell - APM2 som har gitt de dypere innsikt i prosjektmetodikken samt tilgjengelige verktøy.
 • I 2015 ble APM2 for selgere lansert - et svært viktig kurs for en prosjektintensiv virksomhet som erkjenner at mange problemer etableres før kontrakten er signert.

Atea har merket følgende effekter av kompetanseprogrammet:

 • En kulturendring i organisasjonen som har bidratt til at alle følger den samme prosessen uten motstand.
 • Et høyere kunnskapsnivå blant de ansatte.
 • Bedre kjennskap til APM2 (Prosjektledelsesmetodikk generasjon 2), endringer som fenomen, bidrag til planlegging og bid.
 • Fokus ligger mer på “hvordan nyttiggjøre oss av ny kunnskap”; praktiske utslag som å involvere kunder i planlegging, dele planen med kunde og dermed sikre eierskap og forståelse.
 • Ateas ansatte snakker om prosjekter i en forretningssammenheng
 • Utvikling av nye og effektive verktøy for å sikre riktig pris og omfangsbeskrivelse
 • Satsingen på prosjekter har ikke bare konsekvenser for kunderelaterte prosjekter basert på en kontrakt, men også:
  - samspill med andre disipliner i f.eks. bygg/anlegg prosjekter
  - mer fokuserte internprosjekter i en organisasjon som kontinuerlig integrerer ny virksomhet og etablerer nye tjenester

"Metier OEC Academy har lang erfaring med å bistå organisasjoner lik Atea med kompetanseheving innenfor faget prosjektledelse.
Vi i Atea opplever Metier OEC som en trygg og seriøs partner med høy kompetanse på sine medarbeidere. Gjennom dette samarbeidet har Atea utviklet en prosjektkultur som kommer våre kunder til gode."

Jannike Røsland

Leder for prosjektlederene i Region Øst, Atea

Interessert i å vite mer?