Bygger prosjektkompetanse i E-CO

Kort om prosjektet

E-CO Energis satsning på prosjektkompetanse og lederutvikling bidrar til gjennomføring av riktige tiltak og sikring av kvalitet i alle ledd. Gjennom en felles prosjektforståelse vil organisasjonen løfte kvaliteten, og levere enda bedre prosjekter til sine kunder.

Hovedmålet med initiativet er å bygge prosjektkompetanse i E-CO på en systematisk og ­enhetlig måte, slik at man oppnår en felles prosjektmetodikk og prosjektforståelse i ­selskapet.

Opplæringsprogram

E-CO har på bakgrunn av målene gjennomført en satsing på prosjektkompetanse som inne­bærer en modulbasert opplæring i samarbeid med Metier OEC Academy. Kompetansebyggingen har vært gjennomført ved bruk av en kombinasjon av e-læring og samlinger i klasserom. Med ­motiverende deltakere og toppscore på alle evalueringer er programmet en klar suksess. ­Cirka 80 personer, fra direktør til bas, har hittil vært på kurs og deltakelsen vil øka framover.

Opplæringsprogrammet skal bidra til:

  • Oppnå felles plattform og begrepsapparat i E-COs utvikling og gjennomføring av ­prosjekter.
  • Sikre enhetlig måte å kjøre prosjekter på – tilpasset type prosjekt.
  • Gi deltakerne mulighet til å lære å utnytte kunnskap om beste praksis innenfor de ­viktigste kunnskapsområdene i prosjektledelse.
  • Skape en god arena for nettverksbygging, erfaringsoverføring og kunnskapsdeling ­innen prosjektledelse.
  • Tilrettelegge for at nyansatte og alle relevante roller som er involvert i E-COs prosjekter og oppdrag, kan bygge relevant kompetanse enkelt og effektivt.
  • Tydeliggjøre prosjekt som viktig fagområde og karrierevei i virksomheten.

Lederutvikling

Metier OEC Academy har også bistått med et lederutviklingsprogram. Programmet er en god arena for deltakerne å utvide sitt interne nettverk samt bedre forutsetning for samarbeid og kompetanse­utveksling. Gjennomføringen av programmet vil gi en større forutsetning og ­motivasjon for deltakerne for å påta seg utvidede lederoppgaver.

Etter programmet skal deltakerne:

  • Ha større faglig forståelse for de utvalgte tema. Innsikt i egne styrker og utviklings­områder knyttet til hvert tema
  • Ha trent på praktiske ferdigheter og skaffet seg mer erfaring med ledelse og påvirkning
  • Ha et større nettverk innen E-CO. En større forutsetning for samarbeid og ­kompetanseutveksling
  • Ha større forutsetning og motivasjon for å påta seg større lederoppgaver

"Stadig mer av arbeidet vi utfører foregår i prosjekter. Effektiv styring og ledelse er avgjørende for at vi skal kunne vurdere fremdrift og økonomi både i enkeltprosjekter og samlet sett for E-CO. Å følge beste praksis, gjennomføre riktige tiltak og sikre kvalitet er avgjørende for å unngå unødvendige avvik og overskridelser. God prosjektforståelse og kompetanse i alle ledd er rett og slett en viktig suksessfaktor."

Tore Olaf Rimmereid

Adm. Dir., E-CO Energi

Interessert i å vite mer?