Prosjektforbedring fra Metier OEC får sterk støtte fra et globalt Eltek

Kort om prosjektet

Metier OEC og Eltek har hatt et forbedringsprogram gående siden 2010. Over 95 % av de ansatte har merket en positiv effekt på hvordan prosjekter blir startet, planlagt og gjennomført i Eltek. Det viser en undersøkelse som ble gjennomført 4 år etter oppstart.

Global opplæring

Over 350 ansatte fra prosjektledere til fagspesialister har fullført opplæringsprogrammet siden 2010. Følgende endringer har blitt nevnt i undersøkelsen etter gjennomført opplæring:

  • Over 65 % av fagspesialistene syntes at roller og ansvar har blitt tydeligere
  • Over 50 % av prosjektlederne mener at kommunikasjonen har blitt bedre
  • Over 50 % av prosjekteierne opplever at prosjektene planlegges bedre

Over 95% har merket en positiv effekt på hvordan prosjekter blir startet, planlagt og gjennomført i Eltek.

Prosjektmodell og kvalitetssystem

Metier OEC har bistått med å etablere en prosjektmodell samt knyttet denne til Eltek sitt kvalitetssystem. Det ble også
utviklet en egen leksjon i opplæringen for å sikre en felles forståelse. Dette har bidratt til at Eltek har fått:

  • En mer enhetlig måte å planlegge og gjennomføre prosjekter på som sikrer kvalitet
  • Etablerte roller og anvar som gir tydelighet i kommunikasjon og raskere beslutninger
  • Mer effektiv ressursbruk

“Vi har oppnådd en bedre oversikt over prosjektporteføljen og et aktivt eierskap til prosjektene. Vi ser forbedret styring og kommunikasjon, samt et klart fokus på prosjektenes påvirkning på virksomhetens resultater”.

Dag Andersen

Vice President, Eltek

Interessert i å vite mer?