Bedriftsintern kompetanseheving i Forsvaret

Kort om prosjektet

Forsvaret har siden begynnelsen av 90-tallet sett viktigheten av kompetansetiltak, og har siden den gang tilbudt sine ansatte et stadig mer helhetlig og målrettet utdanningsprogram innen faget prosjektledelse

PRINSIX - et helhetlig utdanningprogram

De siste 11 årene har Forsvaret samarbeidet med Metier OEC Academy om et helhetlig utdanningsløp kalt PRINSIX utdanningsprogram.

Programmet er beregnet for ansatte i forsvarssektoren, og belyser internasjonalt anerkjent prosjektmetodikk som PMP og PRINCE2®, samt forsvars-spesifikk prosjektpraksis spesielt basert på PRINSIX rammeverk.

Utdanningsløpet leder frem til Forsvarets interne sertifisering “Sertifisert prosjektleder i Forsvarsmateriell”. I tillegg gir deltakelse i programmet mulighet for inntil 30 studiepoeng gjennom SKEMA Business School i Frankrike. Utdanningen kan inngå som en fullverdig del av en Executive MBA in Project Management.

PRINSIX utdanningen har som mål å:

  • Sikre profesjonell prosjektgjennomføring
  • Bedre samhandling på tvers i organisasjonen
  • Implementering av PRINSIX rammeverk, prosjektmetodikk
  • Tydeliggjøring av roller og ansvar
  • Beholde og tiltrekke dyktige prosjektressurser

"Gevinsten av kompetansehevingen innad i bedriften hovedsakelig er felles prosesser som alle kjenner til, klare roller og ansvarsområder. Enkeltmedarbeideren vet hva han skal gjøre. Prosjektene går hurtigere, det oppstår mindre misforståelser, og det viktigste er kanskje at det reduserer usikkerheten når man jobber i prosjekt."

Petter Eik-Andresen

Fagansvarlig for FLO (Forsvarets Logistikkorganisasjon), Prosjektplanavdelingen, Forsvaret

Interessert i å vite mer?