Forbedringsprogrammet BLINK for Omsorgsbygg

Kort om prosjektet

Forbedringsprogrammet BLINK skal sikre at Omsorgsbygg er den ledende aktøren på utvikling, bygging og forvaltning av miljøvennlige og energieffektive bygg. I dag kommer 40 prosent av alle klimautslipp fra bygge bransjen, og denne statistikken ønsker Omsorgsbygg å snu. De skal i perioden 2016-2020 investere for mer enn 10 milliarder kroner i nybygg. Som en del av BLINK programmet har Metier OEC Academy i samarbeid med Omsorgsbygg utviklet Omsorgsbyggskolen.

Omsorgsbyggskolen – for bedre bygg

Omsorgsbyggskolen er et kompetanseprogram som skal sikre at alle ansatte har den kompetansen og støtten som de trenger for å lykkes.

Alle ansatte og innleide ressurser som jobber i og opp mot Omsorgsbygg sine prosjekter skal heve sin prosjektkompetanse gjennom Omsorgsbyggskolen. Det vil også stilles krav til at entreprenører og leverandører har den nødvendige kompetansen innen prosjektledelse og -styring til å sikre at prosjektene gjennomføres i henhold til Omsorgsbyggs oppdaterte prosjektmodell. Dette skal samlet sett sikre at alle i Omsorgsbygg bidrar til vellykkede prosjekter i et evighetsperspektiv.

Målgrupper:

  • Prosjekteiere og medlemmer i styringsgrupper
  • Prosjektledere og sentrale prosjektstyringsressurser
  • Prosjektdeltakere
  • Innleide prosjektledere og prosjektstyringspersonell

Godt samarbeid

Metier OEC er involvert på flere områder i Omsorgsbygg. Metier OEC har bidratt med følgende tjenester hos Omsorgsbygg:

  • Ny prosjektmodell – Omsorgsbygg-modellen
  • Engasjerte og kompetente prosjektressurser
  • Viktig erfaring fra andre organisasjoner i bransjen
  • Prosjektstyring
  • Bedre styringssystemer
  • Heving av kompetanse blant lederne og de ansatte

Målsetting

BLINK skal sikre at Omsorgsbygg er den ledende byggherren på utvikling, bygging og forvaltning av miljøvennlige og energieffektive bygg. For å klare dette er kompetanseheving blant ledere og de ansatte en viktig faktor. Alle må snakke «samme språk» og dra i samme retning for å oppnå gjentatte vellykkede prosjekter. Omsorgsbyggskolen skal bidra til at Omsorgsbygg er i front av utviklingen og selv anvender absolutt beste praksis tilpasset kategori i sine prosjekter.

Metier OEC har bistått med viktig erfaring fra andre selskaper, et sterkt engasjement og et meget kompetent team. Gjennom et tett og integrert samarbeid, så har vi oppnådd mye på ett år. Det vil ta tid å implementere alle endringer i hele organisasjonen, men vi erfarer allerede store forbedringer i hvordan organisasjonen jobber og samhandler i prosjektene. Med en motivert organisasjon og Metier på laget så er jeg overbevist om at vi vil lykkes og bli den klart ledende byggherren i bransje."

Per Morten Johansen

Adm. Dir., Omsorgsbygg

Interessert i å vite mer?