Statnetts opplæringsprogram i prosjektledelse

Kort om prosjektet

Metier OEC og Statnett har hatt samarbeidet om forbedringsprogrammet i prosjektledelse siden 2009. 650 ansatte i Statnett har tatt hele eller deler av programmet.

Beste praksis og et solid akademisk grunnlag

Statnetts prosjektopplæringsprogram er basert på faglig beste praksis og på et ­solid ­akademisk grunnlag. Det består av 9 moduler, noen obligatoriske og noen valgfrie. ­Deltagerne som ønsker det, tar eksamen og får studiepoeng fra SKEMA, en av europas beste business-skoler og en ekspert på prosjektledelse innen akademia. 50 deltagere fra Statnett har tatt 30 studiepoeng gjennom programmet.

Statnett har tilpasset programmet med egne eksempler der det har vært relevant, og har fått laget et case-basert kurs som er unikt. I dette får studentene ­brynet seg på prosjekter som er svært nære de man opplever ute i felten. Caset driller ­studentene på å bruke Statnetts egen prosjektmetodikk i praksis.

Gjennom prosjektakademiet får den enkelte ansatte:

  • Økt kompetanse og forståelse for Statnett sin prosjekt- og gjennomføringsmodell
  • Faglig tyngde som gjør den ansatte sikrere i sine vurderinger og samspill med ­kollegaer
  • Bedre kommunikasjon internt i Statnett og mellom Statnett og leverandør/­konsulent
  • Bidrar til prosjektgjennomføringer og leveranser i henhold til plan
  • Øker samhandling på tvers i organisasjonen

"Nok og riktig prosjektkompetanse er blant de viktigste suksessfaktorene for at vi skal nå våre prosjektmålsettinger fremover. Vi har en stor prosjektportefølje hvor det er avgjørende at vi følger beste praksis om vi skal unngå unødvendige avvik og overskridelser."

Elisabeth Vike Vardheim

Konserndirektør, Statnett

Interessert i å vite mer?