Certified Estimating Professional™

En verdensanerkjent sertifisering fra AACEI® som styrker og formaliserer din kompetanse innen kostnadsestimering.

Informasjon om Certified Estimating Professional™

I samarbeid med den norske avdeling av anerkjente Association for the Advancement of Cost Engineering (AACEI) har Metier OEC tatt et initiativ til å styrke kompetansen knyttet til estimering innen bygg og anlegg/construction samt landbasert og offshore industri.

Certified Estimating Professional (CEP) er et sertifiseringsprogram for deg som jobber med estimering og prosjektstyring, eller som har en ledelsesrolle rettet mot prosjekter der kostnadsestimeringen er sentral.

 

Forberedende e-læringskurs og kollokviegrupper

E-læring: Sertifiseringen innledes med et forberedende e-læringskurs i planlegging, oppfølging og kontroll av prosjekter. Kurset går gjennom prosjektstyringsfaget og setter perspektering inn i en større prosjektsammenheng.

Etterfulgt av e-læringen arrangeres det 4 ettermiddagssamlinger (kl 14 - 17) i Oslo. På samlingene får du oversikt og trening i pensum som inngår i CEP-sertifiseringen. Samlingen ledes av erfarne personer fra Metier som går gjennom viktige temaer knyttet til estimering.

Krav til erfaring

Certified Estimating Professional (CEP) krever minst 8 års yrkeserfaring, hvorav inntil 4 år kan erstattes av en høyskole / universitetsutdannelse.

Dersom du har mindre enn 4 års erfaring anbefaler vi at du deltar på det samme kursløpet og går opp til en separat eksamen som leder til Metier Certified Cost Estimator (MCCE). Et slikt sertifiseringsløp vil ha betydelig positiv innvirkning på videre karriere innen prosjektstyringsfagene, og vil også være en god introduksjon eller trening for å ta CEP på et senere tidspunkt.

Innhold i e-læringen

 • Etablering av prosjektets gjennomføringsstrategi
 • Omfangsplanlegging og - nedbrytning
 • Etablering av fremdriftsplan
 • Nettverksplanlegging
 • Analyse av fremdriftsplan og beregning av kritisk sti
 • Kostnadsestimering og budsjettering
 • Fremdriftsmåling
 • Kostnadskontroll og budsjettrevisjoner
 • Inntjent verdi metoden
 • Prognostisering ved bruk av inntjent verdi
 • Endrings- og avvikshåndtering
 • Styring av produktkvalitet

Innhold i workshopene

 • Workshop 1
  - Introduksjon til pensum og gjennomgang av videre løp
 • Workshop 2
  - Estimeringsprosessen
  - Estimatklasser
 • Workshop 3
  - Dokumentasjon av kostnadsestimater
  - Estimeringsmetodikk
  - Usikkerhet
 • Workshop 4
  - Begreper og beregninger
  - Eksamensforberedelser
 • Eksamen
  - MCCE eksamen i våre lokaler

 

 

Slik foregår eksamen

Eksamen i CEP gjennomføres ved et sertifiseringssenter i Oslo. Den har en varighet på 5 timer og består hovedsaklig av multiple-choice-spørsmål og en kort case-oppgave Prisen for eksamen er $500 for medlemmer av AACEI og $625 for ikke-medlemmer. Dersom du ikke består på første forsøk er prisen for følgende forsøk $250. Eksamen vil foregå på engelsk.

Dersom du ikke innfrir erfaringskravet til CEP kan du gå opp til eksamen i Metier Certified Cost Estimator (MCCE). MCCE-eksamen gjennomføres i Metiers lokaler og har en varighet på 3 timer.

Om AACEI

The Association for Advancement of Cost Engineering International (AACEI) er en internasjonal organisasjon som arbeider for å styrke kompetansen i prosjektstyringsfagene (kostnadsestimering, planlegging og kostnadsstyring) i offentlig og privat sektor. Organisasjonen ble etablert i 1956 og sertifiseringene deres er verdensanerkjent med over 8 500 medlemmer i 87 land. Medlemskap i AACEI koster $160 per år.

Kursdatoer 2022

Sertifiseringsløpet gjennomføres over fire ettermiddager fra kl 14:00 - 17:00 på følgende datoer:

 • Samling 1: 11. oktober 2022
 • Samling 2: 20. oktober 2022
 • Samling 3: 27. oktober 2022
 • Samling 4: 10. november 2022

Har du spørsmål om dette kurset?

Få mer ut av din sertifisering med et abonnement på myMetier+

myMetier+ er en kunnskapsportal og et oppslagsverk som gir deg verktøyene du trenger for å gjøre en bedre jobb med dine prosjekter.

Bestilling

Sikre deg plass i dag.